John Nielsen formand i Serviceforbundet.
Serviceforbundets formand takker for valget. Foto: Stefan Cavalieri
06. oktober 2021

Formand og næstformand genvalgt på kongressen

John Nielsen og Finn Johnsen blev genvalgt på forbundets kongres 6. oktober 2021.

John Nielsen takkede på begges vegne:

”Ingen kan stå alene. Derfor er vi begge 2 glade og stolte for fortsat at være en del af det stærke fællesskab og sammenhold, vi har i Serviceforbundet. Med valget følger en stor forpligtigelse og vi vil gerne love jer, at vi vil arbejdet seriøst og hårdt for jer, for fællesskabet i Serviceforbundet og for den samlet fagbevægelse.” 

”Da vi blev valgt ved sidste kongres, blev vi valgt på specielt 3 kongresmål, som skulle indfries i den 4-årige kongresperiode. Det lykkes os i fællesskab at indfri målene allerede efter 2 år,” fortsatte John Nielsen. ”Jeg kan ikke love jer, at vi om 2 år har indfriet vores mål, som er vedtaget på denne kongres, men jeg kan love jer, at Finn og jeg vil arbejde hårdt for at nå så langt, og nå så mange mål som muligt.” 

Kongressen vedtog samtidig, at den anden næstformandspost forbliver vakant.