DA og FH foreslår, at en del af barslen bliver øremærket til den enkelte forælder.
Foto: Shutterstock
29. oktober 2021

Se de nye barselsregler her

Til august 2022 træder aftalen om øremærket barsel i kraft. Se her, hvad de nye regler betyder for dig.

Om de nye barselsregler
Regeringen og Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet har indgået forlig den 26. oktober 2021 om ligestilling af barselsrettigheder mellem forældrene og øremærket forældreorlov.

Hvem bliver omfattet af de nye barselsregler?

Som udgangspunkt er du omfattet af ordningen, hvis du er lønmodtager og dit barn bliver født den 2. august 2022 eller senere. Er dit barn født før den dato, vil du være omfattet af den nuværende orlovsordning.

Ledige, studerende og selvstændige er ikke omfattet af den øremærkede barsel.


Hvordan bliver barselsorloven sammensat i fremtiden?

4 uger til den gravide før fødslen
Den gravide har ret til 4 ugers barsel op til barnets fødsel.

11 ugers øremærket barsel, der ikke kan deles
Når barnet bliver født, har hver af forældrene 2 ugers øremærket barsel, der skal tages i forbindelse med fødslen.

Desuden har hver af forældrene 9 ugers barsel, som de ikke kan overdrage. Det er tilsammen de 11 uger, der er øremærket, som far eller mor skal tage, inden der er gået et år fra fødslen.

13 uger, der kan deles
Hver forældre har også 13 ugers orlov, som de frit kan fordele mellem sig.

Det er i alt 26 uger, hvis der er 2 forældre.


Kan barslen gå tabt?

Hvis en af forældrene ikke tager den øremærkede barsel indenfor 1 år fra fødslen, går barslen tabt.


Kan jeg gemme noget af min barsel?

Du skal holde de ni øremærkede uger, inden dit barn fylder 1 år.

De øvrige uger kan som udgangspunkt gemmes og afholdes indtil barnet fylder 9 år.


Hvad med de enlige forældre?

Hvis man er enlig forældre, vil man fortsat have ret til 46 ugers barsel som i dag. Fremover vil det både gælde for solo-fædre og solo-mødre.

Fra 1. januar 2024 får eneforældre mulighed for at overdrage orlov til et nært familiemedlem.


Hvad med ”sociale forældre”?

”Sociale forældre” er et udtryk som omfatter gifte, samlevende eller donorer, der fungerer som forældre for barnet. Målet er især at forbedre forholdet for LGBT-familier.

Barselsuger kan overdrages til ”sociale forældre” fra 1. januar 2024.


Hvad betyder reglerne for ledige og studerende?

Reglerne om øremærket barsel gælder kun for lønmodtagere.

Hvis du er ledig eller studerende, gælder reglen om ni ugers øremærket barsel ikke for dig.

Du kan derfor give 22 ugers barsel til den anden forælder.

De 2 ugers barsel ved fødslen vil dog stadig være øremærket.


Hvorfor skal vi have nye barselsregler?

De nye barselsregler kommer som en del af et EU-direktiv. Med forliget vil Danmark overholde minimumskravene i EU's orlovsdirektiv.