Coronapas. Foto: coronasmitte.dk
Foto: coronasmitte.dk
12. november 2021

Nu kan arbejdsgivere kræve coronapas

Fagbevægelsens Hovedorganisation, DA og regeringen har i dag indgået en trepartstaftale om, at arbejdsgiverne midlertidigt kan kræve coronapas.

Formålet med indførelsen af et coronapas på danske arbejdspladser er at mindske den aktuelle stigende smittespredning, understreger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard.

- Aftalen er indgået ud fra hensynet om at passe på hinanden – også på arbejdspladserne. Coronapasset er en fornuftig løsning, da det vil bidrage til at holde Danmark åbent og til, at medarbejderne trygt kan gå på arbejde, siger hun og fortsætter:

- Jeg skal understrege, at trepartsaftalen kun gælder så længe epidemiudvalget vurderer, at corona kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, hvilket vil sige foreløbigt 4 uger. Aftalen er et udtryk for, at vi udviser ansvarlighed og er med til at sikre, at lønmodtagerne kan gå trygt på arbejde og at virksomheder og arbejdspladser kan fungere med færrest mulige gener.

Arbejdsgivers adgang til at pålægge medarbejdere test for covid-19
Loven genindfører arbejdsgivers mulighed for at pålægge en medarbejder hurtigst muligt at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen, herunder tidspunktet for testning.

Kravene er de samme, som tidligere var gældende i lovgivningen om test af medarbejdere. Det betyder blandt andet, at der skal være en saglig begrundelse under hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller væsentlige driftsmæssige hensyn i relation til den enkelte virksomhed.

Derudover skal testen så vidt muligt gennemføres i medarbejderens arbejdstid.

De ovennævnte krav om skriftlig information og begrundelse til medarbejderne skal også være opfyldt i relation til pålæg om test, ligesom informationen skal tilgå tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og kollektive overenskomster.

Hvis der ikke foreligger et testresultat i elektronisk eller fysisk form, skal resultatet og testtidspunktet på anden måde kunne dokumenteres over for arbejdsgiver, eksempelvis i form af en tro- og loveerklæring. Arbejdsgiver har ikke krav på andre oplysninger end selve testresultatet og testtidspunktet, og arbejdsgiver kan ikke pålægge en ansat at sørge for, at arbejdsgiver får resultatet uden om den ansatte.

Som noget nyt kan arbejdsgiverne pålægge medarbejderne at anvende selvtest på arbejdspladsen, såfremt der er tale om en CE-godkendt test, og denne anvendes i overensstemmelse med anvisningerne.

Sådan kan du dokumentere den tid, du bruger på Coronatest
Det er en god idé at have dokumentation på, hvor meget tid du bruger på en Coronatest, så du kan vise det til din arbejdsgiver, hvis det er nødvendigt.

Du kan f.eks. tage et foto af køen, for der er jo tidsangivelse på billeder. Du kan også tage et screenshot af den oplyste ventetid. Og hvis det er en test med tidsbestilling, har du den som kopi. Testresultatet viser tidspunktet for testen, så der har du også en tidsangivelse, som du kan gemme og bruge som dokumentation. Kontakt din fagforening, hvis du får problemer i forhold til din arbejdsgiver.

Ansættelsesretlige sanktioner
Hvis en medarbejder ikke vil efterkomme arbejdsgivers pålæg om at fremvise coronapas eller ikke vil lade sig teste, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Det er dog et krav, at medarbejderen skriftligt forudgående er blevet oplyst om, at arbejdsgiver vil tage sådanne sanktioner i brug, hvis pålægget om fremvisning/test ikke efterkommes.