Coronapas
Arbejdsgiver har ret til at kræve at se et gyldigt coronapas.Foto: Shutterstock.
25. januar 2022

Nu fører krav om coronapas til de første fyringer

Regeringen indførte i november måned 2021, at en arbejdsgiver må kræve et gyldigt coronapas af sine medarbejdere. Det har nu fået konsekvenser for nogle medarbejdere – heriblandt et medlem af Serviceforbundet.

Da et medlem hos en af fagforeningerne hos Serviceforbundet ikke kunne fremvise et gyldigt coronapas på sin arbejdsplads efter at være blevet bedt om det ad flere omgange, førte det til en fyring.

Og at en medarbejder fyres grundet et manglende coronapas er ikke en enkeltstående begivenhed viser en stikprøve, som DR har lavet blandt landets regioner samt de største private virksomheder og fagforeninger. Der er nemlig enkelte ansatte rundt omkring i landet, der har mistet deres job på den bekostning.

Hensyn til de andre medlemmer
Det var i slutningen af november 2021, at regeringen indførte, at private og offentlige arbejdspladser har ret til at kræve et coronapas fra sine ansatte. Tidligere var reglerne, at arbejdsgiver skulle have en saglig begrundelse for at bede om det, men i takt med at smittetallene steg, blev det altså i november måned ændret til at arbejdsgiver har ret til det uden at begrunde hvorfor, forklarer advokat og afdelingschef i Serviceforbundet Anders Dupont Dall. Og når arbejdsgiveren benytter sig af den ret, har fagforeningen ikke noget at skulle have sagt:

 - Vi kan ikke gøre noget ved, at arbejdsgiver har ret til at se et gyldigt coronapas hos et af vores medlemmer. Under alle omstændigheder kan man også sige, at det sådan set også er af hensyn til vores andre medlemmer, at man skal påvise, at man ikke er smittet, siger han.

Korrekt information om coronapas
Der er dog nogle ting, man som fagforening kan se på, hvis et medlem er blevet fyret:

- Arbejdsgiver skal varsle korrekt om, hvornår coronapasset skal kunne fremvises, og hvad det vil få af konsekvenser, hvis man ikke har et, siger Anders Dupont Dall.

Derudover kan man se på, om de konsekvenser, arbejdsgiver har valgt at lade det manglende coronapas få, er rimelige:

- Som arbejdsgiver kan man vælge flere forskellige sanktioner. Man kan fx sige, at medarbejderen skal holde ferie, blive hjemme uden løn eller sætte dem til en anden opgave, hvor passet er knap så nødvendigt, hvis det er muligt. Hvis en fyring ser ud til at være helt ude i hampen, kan man finde ud af, om der er tale om en usaglig afskedigelse.

Kravet om coronapas på arbejdspladser vil bortfalde, når coronavirus ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.


Fakta om coronapas

For voksne er coronapasset gyldigt efter tredje stik og fem måneder efter andet stik. Det er også gyldigt fem måneder efter smitte, eller hvis man har en PCR-test eller kviktest, der højst er henholdsvis 72 eller 48 timer gammel.

Aftalen om krav om coronapas på arbejdspladser er indgået mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.

Spørgsmål om test og coronapas på arbejdet

Hvad hvis jeg ikke efterlever min arbejdsgivers krav om coronapas?

Hvis du ikke efterlever din arbejdsgiver pålæg om at fremvise et gyldigt coronapas, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser for dig i form af påtale, advarsel og i alvorlige tilfælde afskedigelse.

Ønsker arbejdsgiver at sanktionere dig for manglende efterlevelse af pålægget, er det dog et krav, at hun eller han forinden har orienteret dig om konsekvenserne ved ikke at efterleve et pålæg om coronapas. Har han ikke det, kan det ikke have ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

Hvad har jeg ret til af betaling, hvis arbejdsgiver pålægger mig at fremvise coronapas?

Arbejdsgiver skal dække alle relevante udgifter i forbindelse med en evt. test. Du skal samtidig kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen.

Foretages testen uden for normal arbejdstid, skal arbejdsgiver stadig dække relevante udgifter, og du skal også honoreres i form af sædvanlig løn, overarbejdstillæg etc.

Skal min arbejdsgiver begrunde årsagen til test?

Når din arbejdsgiver beslutter at pålægge dig en test, skal du have besked om dette og om begrundelsen herfor.

Det skal ske på skrift.

Hvor meget har min arbejdsgiver krav på at få at vide?

Har du fået pålagt en test, skal du oplyse din arbejdsgiver om resultatet af testen, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har samtidig krav på at få vide, hvornår testen er foretaget.

Hvis din arbejdsgiver forlanger det, skal du dokumentere over for din arbejdsgiver, om testresultatet er positivt eller negativt.

Hvis du skal dokumentere testresultatet over for din arbejdsgiver, kan det ske ved at fremvise den i elektronisk form. Hvis du ikke har resultatet elektronisk, kan det videregives ved eksempelvis en tro- og loveerklæring.

Kilde: FH