For nogle vil det føles som en befrielse at slippe for coronapas, mens det for andre ikke har den store betydning.  Foto: Shutterstock
For nogle vil det føles som en befrielse at slippe for coronapas, mens det for andre ikke har den store betydning. Foto: Shutterstock
04. februar 2022

Nu kan din arbejdsgiver ikke kræve at se coronapas

Pr. 1. februar er covid-19 ikke længere betegnet som en samfundskritisk sygdom. Det indebærer et farvel til coronapas på jobbet. Og arbejdsgiverne kan heller ikke uden en saglig begrundelse forlange, at medarbejderne bliver testet.

Din arbejdsgiver kan kun kræve coronapas, så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom, og det er den ikke mere.

Når Corona ikke mere betragtes som en samfundskritisk sygdom, er den som alle andre sygdomme, som hører ind under reglerne om helbredsoplysninger. Og så må din arbejdsgiver heller ikke spørge ind til, hvad du fejler, hvis du har meldt dig syg.

Din arbejdsgiver må heller ikke kræve, at du bliver testet for covid-19. Vi er tilbage ved udgangspunktet, hvorefter en arbejdsgiver kun kan kræve test, hvis der er helt særlige driftsmæssige årsager til det. Dette kræver dog, at arbejdsgiveren eller virksomheden indgår aftale med en lønmodtagerorganisation. Det vil sige, at det ikke er noget, man kan aftale med medarbejderne på den enkelte virksomhed.

Barselsdagpenge fortsætter lidt endnu
Indtil den 28. februar er der fortsat en ret til barselsdagpenge til den ene af forældrene med hjemsendte eller børn, der er smittet med covid-19, der er til og med 13 år.