Ifølge Ferieloven har du ret til mindst 3 ugers sammenhængende ferie i sommerperioden. Foto: Shutterstock
Ifølge Ferieloven har du ret til mindst 3 ugers sammenhængende ferie i sommerperioden. Foto: Shutterstock
16. maj 2022

Snart sommerferie – har du styr på feriereglerne?

Sommerferien nærmer sig, og de fleste af os kan se frem til en dejlig sommerferie. Den nye ferielov er ikke så ny længere, men her får du et overblik over noget af det mest relevante.

Snart sommerferie? Her får du en række spørgsmål og svar. Bemærk, at der er tale om de generelle regler. Der kan være andet, som gælder i forhold til din overenskomst.

Hvor meget ferie sparer jeg op?

Du optjener 2,08 feriedage pr. måned, du er ansat, uanset om du arbejder på fuld tid, nedsat tid, eller arbejder få dage om ugen.

Nogle overenskomster har ekstra ferie. Den kaldes feriefridage eller den 6. og 7. ferieuge. 

Hvordan er det, hvis jeg ikke arbejder på fuld tid?

Hvis du arbejder få dage om ugen, skal de arbejdsfri dage indgå i opgørelsen af feriedagene, når du holder ferien.

Hvordan er det, hvis jeg har skiftende arbejdstider?

Har du skiftende arbejdstider, skal din samlede ferie afspejle dine arbejdsuger. Måske skal der justeres i tjenesteplanen, hvis det normale er, at du arbejder mange timer den ene uge og færre den anden. Tal med din arbejdsgiver om det.

Hvordan optjener jeg min ferie?

For alle lønmodtagere er optjeningsåret 1. september til den 31. august året efter, altså 12 måneder. Så den ferie, du skal bruge i din sommerferie, har du optjent fra 1. september sidste år.

Den optjente ferie kan du holde i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september til den 31. december året efter, altså i løbet af 16 måneder. Den periode, du kan holde din ferie i, er således sammenfaldende med optjeningsperioden, men 4 måneder længere.

Hvornår skal jeg holde min ferie?

Ferieloven siger, at du som lønmodtager har krav på at holde 3 ugers sammenhængende sommerferie i hovedferieperioden mellem 1. maj og 30. september. Men du kan naturligvis aftale med din arbejdsgiver, at du holder 4 uger, hvis din arbejdsgiver er indforstået.

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du holder flere kortere ferieperioder, hvis det passer dig bedre. Men retten til 3 ugers sammenhængende ferie i sommerperioden sikrer dig en mulighed for at slappe rigtig meget af fra dit job.

Hvornår skal sommerferien varsles?

Varslingsreglerne er således, at din arbejdsgiver skal varsle din hovedferie med 3 måneder og din restferie med mindst 1 måned.

Kan min arbejdsgiver ændre min ferie?

Når din ferie er aftalt, kan din arbejdsgiver kun ændre i helt særlige situationer, for eksempel, hvis det er helt nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift. Det skal desuden være situationer, som din arbejdsgiver ikke havde mulighed for at forudse.

Din arbejdsgiver skal erstatte dit økonomiske tab, hvis du for eksempel må afbestille en rejse på grund af den ændrede ferie. Din arbejdsgiver kan ikke afbryde din ferie, hvis den allerede er begyndt.

Vær opmærksom på, at du kan være omfattet af en overenskomst, hvor der gælder andre regler.

Hvad sker der med den ferie, jeg ikke nåede at holde sidste år?

Hvis du ikke nåede at holde din ferie sidste år, bør du efter aftale med din arbejdsgiver have fået de manglende dage overført til det nye ferieår.

De feriedage bliver lagt til den ferie, du optjener nu, og indgår i den ferie, du kan holde frem til den 31. december 2022. Måske fremgår det af din lønseddel, hvor meget ferie du har på nuværende tidspunkt.

Hvad er reglerne, hvis jeg ikke holder ferie med løn?

Din arbejdsgiver indbetaler feriepengene til Feriekonto eller en anden udbetaler, hvis du ikke holder ferie med løn. Når du skal holde ferie, kan du få udbetalt feriepenge for det antal dage, du holder ferie.

Kan jeg få feriepenge, hvis jeg ikke holder ferie?

Du kan ikke få feriepenge uden at holde ferie.

Men du har mulighed for at få dine feriepenge udbetalt, hvis:
  • du har været syg
  • du har været på barsels- eller adoptionsorlov
  • du har arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af Ferieloven
  • du bliver selvstændig
  • du har været værnepligtig eller gjort tjeneste i forsvaret
  • du har været udsendt for forsvaret eller udført humanitære opgaver

Optjener jeg ferie under min barsel?

Når du er på barsels- eller adoptionsorlov, optjener du ferie, hvis du får hele eller dele af din løn udbetalt fra din arbejdsgiver. Selvom din arbejdsgiver kun får din løn delvist refunderet af Udbetaling Danmark, har du stadig ret til betalt ferie.

Du optjener også ferie, hvis der er perioder, hvor du kun får indbetalt pension fra din arbejdsgiver. Pensionsindbetalingen betragtes som en del af din løn.

Du optjener ikke betalt ferie, hvis du kun får barselsdagpenge. Til gengæld kan du måske få ferieydelse.

Hvordan er reglerne, hvis jeg arbejder om lørdagen?

Hvis du normalt arbejder om lørdagen, kan din arbejdsgiver godt lægge en feriedag på en lørdag, men ikke på din erstatningsfridag. Dermed kan din arbejdsgiver ikke lægge feriedagen på den dag, du har fri i stedet for lørdagen. Din arbejdsgiver kan heller ikke lægge feriedage på dit ugentlige fridøgn, som typisk er søndag.

Hvordan er reglerne, hvis jeg arbejder i turnus?

Turnusarbejde kan være arbejde på skiftende dage med skiftende aften- og nattevagter og et antal arbejdsfrie dage.

Din ferieuge skal afspejle din arbejdsuge. Hvis du arbejder i turnus, skal din arbejdsgiver derfor sørge for, at din ferie fordeles på lette og tunge arbejdsdage og arbejdsfri dage.

Hvis din turnus strækker sig over 2 eller flere uger, kan du beregne, hvor mange feriedage der skal lægges på henholdsvis arbejdsdage og arbejdsfri dage, for eksempel ved at dividere antallet af arbejdsdage i turnusperioden med antallet af arbejdsuger i turnusperioden.


Kilde: borger.dk m.fl.

Ferieplanlæggeren kan give dig en vejledende beregning af dine feriedage

Borger.dk har et værktøj, hvor du kan beregne, hvor mange feriedage du har til rådighed. Ferieplanlæggeren er kun vejledende.

Du finder den her