Ny orlovsmodel
Der skal være mere ligestilling mellem forældrene, når det kommer til at tilbringe tid med baby. Illustration: Beskæftigelsesministeriet
20. juni 2022

Nye regler for barsel træder i kraft 2. august

Bliver dit barn født den 2. august eller senere, er det nye barselsregler, der gælder. Hensigten bag de nye regler er at give familier mere fleksibilitet og ligestilling.

I år kommer der til at være forskel på, hvilke barselsregler, der gælder, alt efter om dit barn bliver født 1. eller 2. august.

Bliver det født 2. august eller senere, er det nemlig et sæt nye barselsregler, der gælder.

Med den nye model bliver orlovsugerne med ret til barselsdagpenge efter fødslen som udgangspunkt ligeligt fordelt mellem forældrene, idet begge forældre som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel.

2 af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcist som begge forældre skal i dag.

For lønmodtagere bliver yderligere 9 af de 24 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder. Selvstændige, studerende og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om 9 ugers øremærket orlov.

Bedre muligheder for LGBT+ familier og soloforældre
I 2022 kommer familier i mange former, og det er blandt andet derfor, Folketinget har vedtaget den ny orlovsmodel, der også skal give bedre mulighed for orlov for LGBT+ familier og soloforældre.

Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre, og for soloforældre bliver det muligt at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Læs mere om de nye regler på borger.dk