Forhåbentlig bliver du ikke syg i din ferie og kan nyde den fuldt ud.
Forhåbentlig bliver du ikke syg i din ferie og kan nyde den fuldt ud. Foto: Shutterstock
20. juni 2022

Hvad er min ret, hvis jeg bliver syg i min ferie?

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver syg før eller under min ferie? Og hvad sker der med min ferie, hvis jeg stopper på jobbet? Det er nogle af de spørgsmål, du får svar på her.

Ferietiden nærmer sig, og nogle er allerede startet på en dejlig sommerferie. Andre kan se frem til, at ferien snart skal begynde. Her får du nogle af de overordnede ferieregler.

Bemærk, at der kan være forskelle i din overenskomst alt efter, om du er offentligt eller privatansat, om du er månedslønnet, timelønnet eller 14-dages lønnet.

Hvis jeg bliver syg, før min ferie starter

Bliver du syg, før din ferie starter, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder din ferie. Du har ret til at udskyde din ferie til et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter.

Din ferie begynder på det tidspunkt, hvor du ellers skulle have mødt på arbejdet, hvis du ikke havde holdt ferie.

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvis jeg bliver syg under min ferie
Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du får dog ikke erstattet de første 5 sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme.  Du må ikke vente til 5 dage inde i din sygdom, for de 5 dages karenstid starter først den dag, din arbejdsgiver får besked.

Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom, også for de første 5 sygedage, som du ikke får erstatningsferie for. Lægeerklæringen skal du selv betale. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvis jeg ikke kan holde min ferie
Hvis du af særlige årsager ikke har mulighed for at holde din ferie, er du feriehindret. Hvis du er feriehindret op til periodens udløb den 31. december, kan du få den ferie, som du ikke kan nå at holde, overført til næste ferieafholdelsesperiode. Du kan højst få overført 4 ugers ferie.

Du kan være forhindret i at holde ferie i forbindelse med for eksempel egen sygdom og barselsorlov.

Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Kan min arbejdsgiver kalde mig på arbejde i min ferie?
Ferieloven giver ikke mulighed for at afbryde ferie, der allerede er startet. Så din arbejdsgiver kan ikke kalde dig på arbejde i din ferie. Hvis det sker, så kontakt din fagforening.

Kan min arbejdsgiver flytte min aftalte ferie?
Nej, som udgangspunkt kan den ferie, du og din arbejdsgiver har aftalt, ikke flyttes, med mindre I begge ønsker det.

Dog kan arbejdsgiveren ændre en planlagt ferie, hvis uforudsete driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. I sådanne tilfælde har du krav på erstatning af et eventuelt økonomisk tab, der opstår ved sådan en ændring.

Din hovedferie består af 3 sammenhængende ugers ferie. Den har du ret til at holde mellem 1. maj og 30. september.

Hvad sker der med min ferie, hvis jeg stopper på jobbet?
Når du fratræder din stilling, uanset om du selv siger op, eller er blevet sagt op, skal din arbejdsgiver beregne og udbetale dig feriegodtgørelse, som er 12,5 procent af din ferieberettigede løn.

Men bemærk, at hvis du bliver fyret og fritstillet i en periode, er den ferie, du endnu ikke har holdt, som udgangspunkt en del af din fritstilling. Det betragtes dermed som afholdt i den periode, du er fritstillet.

Hvad er reglerne for den 5. ferieuge?
Efter Ferieloven har du ret til minimum 5 ugers ferie pr. ferieår.

Hvis du ikke har holdt den 5. ferieuge, uanset årsag, kan du aftale med din arbejdsgiver, at ferien overføres til næste ferieår, eller at ferien udbetales. En aftale om ferieoverførsel skal indgås senest 30. september i efterfølgende ferieår.

EU har bestemt, at det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at medarbejderne holder mindst 4 ugers ferie. Du mister retten til øvrige ikke-afholdte feriedage – altså hvis du har holdt mindre end 4 ugers ferie i løbet af ferieåret. Det er for at motivere alle lønmodtagere til at holde ferie. Reglerne er derfor også skruet sådan sammen, at din arbejdsgiver skal indbetale evt. ubrugte feriepenge, der skyldes for lidt afholdt ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond senest den 5. november.

Udbetaling af den 5. ferieuge, hvilket beløb skal der udbetales?
Der findes ingen præcise anvisninger i Ferieloven, feriebekendtgørelse eller ferievejledning om, hvordan beløbet beregnes, når den 5. ferieuge skal udbetales til en medarbejder, der normalt får løn under ferie.

De fleste arbejdsgivere vælger at opgøre beløbet som i ophørssituationen og beregner 12,5 procent for ugen. Beløbet kan også beregnes som 4,8 procent af månedslønnen pr. dag, eller der kan tages udgangspunkt i månedslønnen og beregnes en dagløn, som kommer til udbetaling.

Din arbejdsgiver må oplyse, hvordan denne udregner udbetalingen af den 5. ferieuge.

Den nye ferielov

Efter den nye ferielov optjener du ferien i samme år, som den afholdes. Det kaldes ”samtidighedsferie”. Fordi ferien skal bruges i samme ferieår, som den optjenes, er den periode, ferien skal bruges inden for (”afviklingsåret”), forlænget med 4 måneder.

Det betyder, at ferieåret 2021/2022 er de 12 måneder, der startede den 1. september 2021 og løber til og med den 31. august 2022.

Ferieafholdelsesperioden 2021/2022 er så de 16 måneder, der startede den 1. september 2021 og løber til og med 31. december 2022.

På samme måde vil ferieåret 2022/2023 løbe fra 1. september 2022 til og med den 31. august 2023 og ferieafholdelsesperioden 2022/2023 være de 16 måneder, der starter den 1. september 2022 og løber til og med 31. december 2023.

Her er lovgivningen om ferie

Her er Ferieloven

Her er bekendtgørelsen om ferie

Her er bekendtgørelsen om feriehindringer