Barsel til far
Nu har forældre bedre mulighed for at deles om barslen.
08. august 2022

De nye barselsregler trådte i kraft 2. august

Lønmodtagere, der er blevet forældre 2. august og derefter, er omfattet af de nye barselsregler.

De nye barselsregler skal skabe mere ligestilling mellem forældrene, fordi en større del af barslen er øremærket hver forælder. Udgangspunktet er, at hver forældre har 24 ugers barsel. Den øremærkede barsel betyder, at hver forælder som minimum har ret til 11 ugers orlov i alt.

Lige efter fødslen
Her er reglerne som tidligere. Begge forældre har ret til 2 ugers orlov lige efter fødslen, og de kan IKKE overdrage de 2 uger til hinanden, så den ene får 4 uger.

Dog er der mulighed for – efter aftale med arbejdsgiver – at holde de 2 uger senere. De skal dog holdes inden for de første 10 uger efter fødslen.

Øremærket barsel på 9 uger
Reglerne i forhold til øremærket barsel er ændret i den nye barselslov. Nu er yderligere 9 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder.

Det betyder, at hvis mor for eksempel vil have hovedparten af de sammenlagt 48 ugers barsel, så kan hun højst få 48 uger minus de 11 uger (2+9), som er øremærket den anden forælder, altså 37 uger.

Men hvis forældrene ønsker det, kan de vælge en anden og mere ligelig fordeling af barslen.

Gælder ikke for alle
Selvstændige, studerende og ledige er ikke omfattet af reglerne om 9 ugers øremærket orlov.

Hvis der kun er en forælder
Soloforældre har ret til samme orlov som i dag – 46 ugers orlov efter fødslen. Det gælder, uanset om forælderen er lønmodtager, selvstændig eller ledig.

Som noget nyt sidestilles solofædre og solomødres orlovsperiode, så begge får ret til at holde op til 46 ugers orlov.

Løn under barslen
Mange overenskomster – herunder offentligt ansatte – giver fuld løn under en del af barslen. Derfor skal du tjekke din overenskomst eller din ansættelseskontrakt for at se, om det gælder for dig. Tal eventuelt med din tillidsrepræsentant eller din fagforening.

Få mere at vide
Her kan du få mere viden om de nye regler for barsel

Du kan læse mere om barsel på borger.dk

Og du kan teste din viden om den nye barselslov her