Når vi har skudt det nye år ind og er i 2023, vågner vi op til nye satser på en række ydelser. Foto: Shutterstock
Når vi har skudt det nye år ind og er i 2023, vågner vi op til nye satser på en række ydelser. Foto: Shutterstock
01. december 2022

Her er de nye satser for 2023

Hvert år reguleres satserne for forskellige ydelser, blandt andet dagpenge, sygedagpenge, fleksydelse, folkepension og efterløn. Se de nye satser her.

Her kan du se satser på nogle af de meste anvendte ydelser. 

 Dagpenge 2023
 Fuldtidsforsikret
 19.728 kr. pr. måned 
 Deltidsforsikret
 13.152 kr. pr. måned
 Dimittend, fuldtidsforsikret (med forsørgelsespligt)
 16.177 kr. pr. måned
 Dimittend, fuldtidsforsikret (uden forsørgelsespligt)
 14.106 kr. pr. måned

 Efterløn 2023
 Fuldtidsforsikret (91%-sats)
 17.952 kr. pr. måned 
 Deltidsforsikret (100%-sats)
 19.728 kr. pr. måned

 Sygedagpenge 2023
 Højeste sygedagpengebeløb
 4.550 kr. pr. uge 

 Barselsdagpenge 2023
 Ved barsel og pasning af syge børn
 4.550 kr. pr. uge 

 Fleksydelse mv. 2023
 Fleksydelse 100%
 236.604 kr. pr. år 
 Fleksydelse 91%
 215.304 kr. pr. år
 Førtidspension enlige (efter nye regler)
 19.738 kr. pr. måned
 Førtidspension gift/samlevende (efter nye regler)
 16.778 kr. pr. måned
 Ressourceforløbsydelse – forsørgere
 15.874 kr. pr. måned
 Revalideringsydelse – fyldt 30 år
 19.741 kr. pr. måned

Du kan se flere ydelser og satser her: Vejledning om satser mv. 2023 (retsinformation.dk)

 Folkepension 2023
   Enlig   Gift/samlevende
 Grundbeløb pr. måned
 6.694 kr. 
 6.694 kr.  
 Pensionstillæg   pr. måned
 7.745 kr. 
 3.963 kr. 
 Folkepension i alt pr. måned
 14.439 kr. 
10.657 kr. 
 Ældrechek pr. år
 19.200 kr.
 19.200 kr. til hver
 Formugrænse
 95.800 kr.
 95.800 kr. tilsammen

Alle oplyste beløb er før skat.