Hvad sker der med din ferie, hvis du bliver syg i julen? Foto: Shutterstock
Hvad sker der med din ferie, hvis du bliver syg i julen? Foto: Shutterstock
02. december 2022

Mister jeg min juleferie, hvis jeg bliver syg?

Syg i julen eller på anden måde forhindret i at holde fri! Det sker for nogle af os, og det er godt at kende rettighederne, hvis du bliver forhindret i at holde din planlagte juleferie.

Mange af os har planlagt juleferie, hvis vi da ikke har et job, som betyder, at vi skal arbejde i julen.

Her får du et overblik over dine rettigheder, hvis du bliver forhindret i at holde din planlagte ferie.

Hvis jeg bliver syg, før min ferie starter?
Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvis jeg bliver syg under min ferie?
Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du får dog ikke erstattet de første 5 sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme. Du må ikke vente til 5 dage inde i din sygdom.

Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom, også for de første 5 sygedage, som du ikke får erstatningsferie for. Lægeerklæringen skal du selv betale. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvad sker der, hvis jeg får en feriehindring?
Hvis du af særlige årsager ikke har mulighed for at holde din ferie, er du feriehindret. Hvis du er feriehindret op til periodens udløb den 31. december, kan du få den ferie, som du ikke kan nå at holde, overført til næste ferieafholdelsesperiode. Du kan højst få overført 4 ugers ferie.

De mest almindelige årsager til feriehindring er:

 • Egen sygdom
 • Barsels- eller adoptionsorlov
 • Arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • Overgang til selvstændigt erhverv
 • Fængsel
 • Lovligt varslede og afsluttede konflikter
 • Tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår
 • Manglende penge på grund af en tvist med din arbejdsgiver om krav på feriepenge
 • Orlov eller tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag i en kortere tidsbegrænset periode til pasning af nærtstående syge eller døende

Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Ferie på helligdage og fridøgn
Du kan ikke holde ferie på et fridøgn, på helligdage eller på dage, hvor du er forhindret i at holde ferie.

Fridøgn: Du kan ikke holde ferie på det ugentlige fridøgn, som for de fleste lønmodtagere er søndag.

Helligdage: Du kan ikke holde ferie på helligdage i Danmark, medmindre du skulle have været på arbejde på dagen. Helligdagene er:

 • Nytårsdag (den 1. januar)
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. påskedag
 • Kristi himmelfartsdag
 • Store bededag
 • 2. pinsedag
 • 1. og 2. juledag.

Husk, at den 1. maj, den 5. juni (Grundlovsdag), den 24. og den 31. december ikke er helligdage i Danmark, men i din overenskomst kan de være aftalt til at være helligdage.

Hvis du normalt arbejder på søndage eller helligdage, og du har ret til erstatningsfridage, kan du ikke holde ferie på dine erstatningsfridage.