Stop for modregning i pensioner
17. januar 2023

Stop for modregning af løn i pensionen

1. januar stoppede modregning af ægtefælle og samlevers løn i førtidspension, seniorpension og folkepension. Folkepensionisters egen løn modregnes fortsat, men nye regler kan være på vej.

Mange pensionister kommer til fremover at få mere i pension, fordi en ny lov sætter en stopper for modregning af deres ægtefælle eller samlevers løn.

Hvornår gælder de nye regler fra?
De nye regler trådte i kraft 1. januar 2023.

Hvem får glæde af de nye regler om stop for modregning i pensionen?
De nye regler gælder for folkepension, seniorpension og førtidspension på både den ’nye’ og gamle ordning.

Pensionister på tidlig pension bliver ikke berørt, da de i forvejen ikke er blevet modregnet.

Hvad vil ikke længere blive modregnet?
Indtægt ved personligt arbejde vil ikke længere blive modregnet. Det omfatter løn, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og fleksydelse.

Hvad vil fortsat blive modregnet?
Øvrige indtægter kan fortsat blive modregnet.
Det gælder for eksempel partnerens indtægt fra tjenestemandspension, arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.

Vil min egen indtægt fortsat blive modregnet?
I et politisk forlig fra 2022 blev det aftalt, at det også skal være slut med modregning, når folkepensionister arbejder. Selvom et politisk flertal står bag aftalen, er lovforslaget endnu ikke fremsat.

Din egen indtægt vil derfor fortsat blive modregnet efter de regler, vi kender i dag.

Men der er håb forude, hvis du er folkepensionist, som fortsat arbejder. Før folketingsvalget var den daværende regering nemlig langt med at forberede et lovforslag, og bliver det fremsat, kan det træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år.

Når der er nyt om lovforslaget, skriver vi om det i vores nyhedsbrev.

Der er ingen planer om at ændre reglerne for modregning af egen løn i førtidspension og seniorpension.