OK 2018 – Hvad betyder det for mig?

Endelig blev forhandlerne færdige i Forligsinstitutionen, og der ligger nu aftaler, som skal læses igennem og diskuteres i de organisationer, som er berørte. 

Der er afsat et par uger til dette arbejde - alt skal være klar senest den 18. maj, og kort herefter vil vi sende aftalerne ud til afstemning blandt de berørte medlemmer. 

Det bliver som sædvanlig elektronisk afstemning, og der er derfor stadig vigtigt, at vi hurtigt kan komme i kontakt med dig. 

Derfor: Send os din private mailadresse og dit telefonnummer, hvis vi ikke allerede har fået det

Du kan give os dine kontaktoplysninger ved samtidig at være med i vores konkurrence, hvor du kan være heldig at vinde fine præmier - bl.a. en iPhone, gavekort og biografture. Gå ind på konkurrencen her

Faren for konflikt er drevet over for nu, men hvis aftalerne ikke bliver stemt igennem, kan der stadig opstå konflikt. Hvad der sker under en konflikt, kan du læse mere om herunder, eller du kan læse en masse mere i Konfliktguiden i menuen til højre. 

Og hvis du har brug for flere oplysninger, kan du altid ringe til os på 70 150 400.

1. Er der stadig fare for konflikt?

Faren for konflikt er drevet over for nu. Der er dog stadig fare for strejker på de områder, hvor medlemmerne stemmer "nej" til de aftaler, som er lavet.

Når vi har læst aftalerne igennem og diskuteret alle områderne med de brancher, som er berørt, vil vi sende information ud til alle jer, som skal stemme om aftalerne.

Hvis du er ansat indenfor rammerne af de aftaler, som er blevet forhandlet, vil du høre fra os kort efter den 18. maj, som er den seneste dato for, at aftalerne skal ligge helt klar. 

Lockoutvarslet er trukket tilbage, så under alle omstændigheder vil vi ikke komme ud i en konflikt af de dimensioner, som vi tidligere havde udsigt til, men faren for strejke er altså ikke helt lukket.


2. Hvad kan jeg få i konfliktunderstøttelse?

Som medlem af Serviceforbundet betaler du til forbundets strejkekasse. 

Hvis du er omfattet af konflikten, får du konfliktunderstøttelse fra strejkekassen fra konfliktens første dag. 

Konfliktunderstøttelsen er samme beløb som dagpengesatsen: 860 kroner om dagen. 

Ved en længerevarende konflikt, kan hovedbestyrelsen afgøre, om understøttelsen eventuelt skal sættes ned.

3. Jeg er på dagpenge, bliver jeg ramt af konflikten?

Bliver du udelukket fra arbejdsløshedsunderstøttelse på grund af konflikten, betragtes du som deltager i konflikten og kan derfor få konfliktunderstøttelse på 860 kroner om dagen.

4. Jeg er på deltid, hvad kan jeg få i konfliktunderstøttelse?

Er du deltidsmedlem kan du få konfliktunderstøttelse for dit faktiske timetal, dog maksimalt 15 timer om ugen. Arbejder du fx 10 timer om ugen, får du konfliktunderstøttelse for 10 timer.

5. Hvor finder jeg reglerne om konfliktunderstøttelse?

6. Jeg har planlagt ferie under konflikten

Har du påbegyndt din ferie, når strejken eller lockouten sættes i gang, har du ret til at få løn under ferien, og du kan afholde din ferien som planlagt. 

Planlagt ferie, der starter under lockouten eller strejken, kan ikke afholdes. Det er en del af ferielovens bestemmelser om feriehindringer.

7. Hvad er forskellen på strejke og lockout?

Strejke er lønmodtagernes konfliktvåben, mens en lockout er arbejdsgivernes konfliktvåben. Dine rettigheder er nøjagtig ens, hvad enten du er strejke- eller lockoutramt.

8. Konflikthåndbog

Serviceforbundet har lavet en konflikthåndbog, hvor du kan læse om reglerne for blandt andet ferie og konflikt, barsel og konflikt, sygdom og konflikt og meget andet.

Se konflikthåndbogen her

Vil du vide mere om dine rettigheder i forbindelse med konflikten, kan du læse: 

Notat om lønmodtagernes retsstilling i forbindelse med konflikt

Vigtige nyheder

Hvem tjener på din opsparing?

Er du en af de mange danskere, der sparer op – enten til din pension, til uventede udgifter, til ekstra gode gaver til familien, eller til noget...

Læs mere her