Cookies og privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan Serviceforbundet bruger cookies og brug af persondata.

Brug af cookies på hjemmesiden

På www.serviceforbundet.dk anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Vi anvender cookies til følgende formål:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site
 • Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og registrere hvor mange, der klikker på den
 • Adfærdsbaseret individuelt målrettet af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig
 • Styring af pop ups, så du ikke får pop ups, som ikke er relevant for dig

Så lang tid opbevares cookies

Cookies levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies forsvinder så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk, at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer.

Sådan sletter du cookies

Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. Se vejledning ved at klikke her http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Hvis du klikker her http://minecookies.org/cookiehandtering, får du en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser.

Vi gør opmærksom på, at der på linket er opstillet en vejledning for langt de fleste browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Hvis du har en browser, der ikke er nævnt i linket, beder vi dig gøre os opmærksomme på dette, hvorefter vi vil kontakte FDIM og få dem til at tilføje denne. Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke “F1” på din pc. Søg efter "cookies".

Hvad cookies bruges til på vores website

Vi bruger cookies for at kunne gøre dit besøg på websitet så godt som muligt. Vi bruger de indsamlede oplysninger til viden om adfærd på vores website så vi løbende kan lave forbedringer.

Cookies anvendes også til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Website (brugerindstillinger)

Vi bruger første-parts cookies til at gemme oplysninger om dine indstillinger. Det kan være for at huske indstillinger i en formular.

Google Analytics (trafikmåling)

Vi bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sleeknote

Vi bruger Sleeknote til pop ups på hjemmesiden.

Vi passer godt på dine personoplysninger

Som fagforbund indsamler og behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne servicere dig bedst muligt og varetage dine faglige interesser. 

Du kan eksempelvis få juridisk og forhandlingsmæssig bistand i fagretlige sager og socialrådgiver sager. 

Herudover forhandler vi overenskomster for alle vores 10 landssammenslutninger, som sikrer dig gode løn– og arbejdsvilkår.

Serviceforbundet er dataansvarlig
 
Serviceforbundet er en faglig organisation som har 10 medlemsorganisationer, som kaldes landssammenslutninger (fagforeninger). De repræsenterer hver sit fagområde. Du kan se, hvem de 10 landssammenslutninger er på www.serviceforbundet.dk.
 
Du er medlem af en af de 10 landssammenslutninger, og eventuelt en afdeling under landssammenslutningen.
 
Serviceforbundets formål er blandt andet: 

 • I fællesskab med landssammenslutningerne at øve indflydelse på løn- og arbejdsforhold, samt at arbejde for uddannelse og opkvalificering af medlemmerne.
 • At virke for organisering af alle lønmodtagere inden for de eksisterende landssammenslutningers brancheområde så tæt på medlemmet og branchen som muligt.
 • At stille forhandlingsmæssig og juridisk ekspertise til rådighed for at løse faglige problemer for medlemmer af landssammenslutningerne.
Serviceforbundet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.
 
Serviceforbundet
Ramsingsvej 30
2500 Valby
CVR-nr. 31014913
Telefon: 70 150 400
Mail: service@forbundet.dk

Typer af personoplysninger og indsamling heraf

Behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med indmeldelse i Serviceforbundet og din landssammenslutning. 

Serviceforbundet varetager medlemsregistreringen på vegne af din landssammenslutning. Derfor udveksler vi dine medlemsoplysninger med difagforbund.
 
Vi behandler følgende oplysninger om dig: 

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
 • CPR-nummer.
 • Dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold.
 • Eventuelle helbredsmæssige oplysninger eller straffeattester, eksempelvis i forbindelse med faglige sager.
 • Arbejdsplads, hvis du oplyser os, hvor du arbejder.
 • Hvilke kurser du deltager i.
 • Kontingentforhold, herunder landssammenslutning, afdeling og klub, dine betalinger og indbetalingsmåde samt eventuelle forsikringer.
 • Bank-/kontooplysninger, hvis vi har foretaget udbetalinger til dig, eksempelvis i forbindelse med kurser.
 • Tillidshverv, eksempelvis hvis du er tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.
 • Uddannelse, hvis du er optaget som elev, eller har afsluttet uddannelse, hvis du giver os oplysningerne.
 • Erhvervsstatus, hvis du bliver pensioneret, går på barsel, er frihedsberøvet med videre, så vi kan tilpasse dit kontingent og vores tilbud til dig, eksempelvis klubmedlemskab. 
Formålet med behandlingen af personoplysninger

Formålet med vores behandling af oplysningerne om dig er helt overordnet, for at vi som faglig organisation er i stand til at varetage dine faglige interesser, når du er medlem hos os.
 
Mere konkret er formålet navnlig følgende: 

 • at kunne administrere dit medlemskab, herunder opkræve kontingent og indberette til Skat
 • at yde dig juridisk og forhandlingsmæssig bistand i fagretlige sager og socialrådgiver sager
 • at kunne sende forhandlede overenskomster til afstemning blandt medlemmerne
 • at anmelde tillidshverv til arbejdsgiver/arbejdsgiverforening
 • at arbejde for uddannelse og opkvalificering af vores medlemmer
 • at kunne administrere din gruppelivsforsikring og eventuelt fritidsulykkesforsikring
 • at give dig mulighed for at benytte dig af en række medlemsfordele.
Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
 
De almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail, arbejdsplads og øvrige identitetsoplysninger behandler vi, fordi det er nødvendigt, for at vi kan sikre dig som medlem de bedst mulige vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet, fordi den landssammenslutning, du har indmeldt dig i hører under Serviceforbundet. Behandlingen af disse oplysninger har navnlig hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f.
 
Oplysningerne om at du er medlem af en fagforening og dine helbredsmæssige oplysninger er følsomme personoplysninger. Disse oplysninger behandler vi alene i vores medlemmers interesse og med det formål at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet, eksempelvis i forbindelse med fagretlige sager. Behandlingen har blandt andet hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, fordi behandlingen er nødvendig for at overholde den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og artikel 9, stk. 2, litra f, fordi behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges eller gøres gældende samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, om CPR-numre.
  
Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

I visse tilfælde kan grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger være, at du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Det kan også være, at du vil blive spurgt, om du vil give samtykke til behandling af dine personoplysninger til nye formål. Samtykke kan gives via ”mit forbund” på www.serviceforbundet.dk. 

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under pkt. 1.
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
  
Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til udvalgte samarbejdspartnere, herunder: 

 • Den landssammenslutning du er medlem af, som hører under Serviceforbundet.
 • LO og LO’s samarbejdspartnere, herunder LO Plus, FIU og Faglige Seniorer.
 • ALKA og ALKA’s samarbejdspartnere, herunder MedlemsKontaktCenter.
 • Min A-kasse, herunder Min A-kasses IT-leverandør.
 • Vores databehandlere.
 • Eksterne advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder.

Det gør vi for at kunne levere de services og tilbud til dig, som vi har lovet dig i forbindelse med dit medlemskab af Serviceforbundet.
  
Databehandlere

Vi bruger herudover forskellige databehandlere blandt andet i forbindelse med levering af IT-support med videre.  
  
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares helt overordnet så længe vi har et sagligt formål med at anvende dem.
 
Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 10 år efter, at dit medlemskab er ophørt. Hvis vi har behandlet en konkret sag, vil oplysningerne heri som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet, arbejdsskadesager dog 30 år.
Udgangspunktet om at oplysningerne slettes efter 10 år vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at oplysninger slettes før eller efter, hvis der er eller ikke er saglige og tilstrækkeligt nødvendige grunde til yderligere opbevaring heraf. 
 
Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du skal gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
  

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Ønsker du indsigt i oplysningerne, kan du kontakte os.
  
 • Ret til berigtigelse af oplysninger (rettelse)
Hvis du oplever, at vi har registreret urigtige personoplysninger, har du selvfølgelig ret til at få dem rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 • Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slette oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, eksempelvis hvis du ikke længere er medlem hos os, og vi ikke har nogen saglig grund til at opbevare dine personoplysninger.
  
 • Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e og f.  Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  
 • Ret til begrænsning af behandlingen af personoplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  
 • Ret til at tage dine data med dig, hvis særlige betingelser er opfyldt
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 
  
Hvis du vil klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til dataforordningens bestemmelser. Kontaktinformationer på Datatilsynet finder du på www.datatilsynet.dk.

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:
Serviceforbundet
Ramsingsvej 30
2500 Valby
CVR-nr. 31014913
Telefon: 70 150 400
Mail: service@forbundet.dk