Fagforeningerne i Serviceforbundet

Serviceforbundet består af 13 fagforeninger.

Fagforeningerne i Serviceforbundet organiserer mange forskellige fag. 

Her kan du se en liste over alle fagforeningerne og deres fagområder. Arbejder du inden for et af fagområderne, kan du blive medlem i fagforeningen, og dermed få hjælp til ordnede løn- og arbejdsforhold, overenskomster og juridisk rådgivning. 

Bankbetjentes Fagforening

Bankbetjentes Fagforening er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:

 • Bankbetjent i Arbejdernes Landsbank

Se mere om Bankbetjentes Fagforening her 

Danmarks Kirketjenerforening

Danmarks Kirketjenerforening er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:
 • Kirketjener
 • Sognegårdsvært med kirketjeneste
Se mere om Danmarks Kirketjenerforening her

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund (DFKF) er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:

 • Dame- og Herrefrisør
 • Frisør ansat i den offentlige sektor 
 • Frisørelev
 • Kosmetiker
 • Kosmetikerelev
 • Kosmetolog
 • Make-up artist
 • Manicurist
 • Massør
 • Negletekniker
 • Negledesigner
 • Makeup-artist
 • Parykmager
 • Pedicurist
 • Teaterfrisør
 • Stylist

Se mere om DFKF her

Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning

Ejendoms- og Servicefunktionærenes Fagforening er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:

 • Ejendomsfunktionær
 • Ejendomsassistent
 • Ejendomsserviceassistent
 • Ejendomsservicetekniker
 • Ejendomsserviceteknikerelev
 • Ejendomsmedhjælper
 • Ejendomsmester
 • Medhjælper ved statsinstitutioner
 • Gårdmand
 • Varmemester
 • Vicevært
 • Pedel
 • Driftleder
 • Driftlederassistent
 • Servicemedarbejder
 • Mester
 • Mesterassistent
 • Lokalinspektør
 • Teamleder
 • Serviceleder

Se mere om Ejendoms- og Servicefunktionærenes Fagforening her

Faglig Puls

Faglig Puls er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:

 • Abonnementstegner
 • Afdelingsleder v/AMU
 • Afspændingspædagog, uden godkendt uddannelse
 • Afspændingspædagog uddannet på skolen for Holistisk Afspænding
 • Alkolog
 • Misbrugskonsulent
 • Ambassadechauffør
 • Bestyrer v/KUC Campingpladsledere
 • Canal Tours
  • Bådfører
  • Guide
 • Centerleder v/FolkeFerie.dk
 • Deccafunktionær
 • Discjockey
 • Dykker
 • Eurytmiker
 • Eventassistent
 • Eventkoordinator
 • Fagfotograf i staten
 • Fitnessinstruktør
 • Fodboldtræner
 • Forretningsfører v/kooperative virksomheder
 • Formand (pladsformand)
 • Forstander v/AMU
 • Fotograf, statsansat
 • Fototekniker
 • Fritidsunderviser v/AOF 
 • Funktionær m/tilsynsfunktioner
 • Golftræner
 • Gårdbestyrer
 • Helseassistent v/RISØ
 • Helseinstruktør
 • Herregårdsskytte
 • Idrætsinstruktør
 • Kantineassistent
 • Kantineleder
 • Kattefanger
 • Kursusvejleder v/AMU
 • Konsulent (Arbejdsmiljøfondet)
 • Kørelærer
 • Laboratoriemester
 • Lodsmedhjælper
 • Mensendieker
 • Miljøassistent
 • Oldfrue
 • Områdeleder v/FolkeFerie.dk
 • Omsorgsmedarbejder
 • Personundersøger v/ Kriminalforsorgen
 • Overbademester
 • Prøveassistent
 • Radiofysikassistent v/Rigshospitalet
 • Rengøringsinspektrice
 • Rejseledereguide
 • Salgskonsulent og salgssupervisor i FALCK
 • Sproglærer
 • Sygesikringsfunktionær i ”Danmark”
 • Tennistræner
 • Tilsynsførende v/hjemmeplejen
 • Tilsynsførende v/Kriminalforsorgen
 • Tilsynsførende v/rengøring
 • Uddannelseskonsulent v/AMU
 • Vicebestyrere v/KUC 

Se mere om Faglig Puls her

Forbundet af Kirke- og Kirkegaardsansatte

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK) er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:

 • Graver
 • Kirkegårdsleder
 • Bedemand

Se mere om FAKK her

Landbrugs- og Tilsynsfunktionærernes Fagforening

Landbrugs- og tilsynsfunktionærernes Fagforening er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:
Agrarøkonomer

 • Driftsleder
 • Faglært landmand
 • Fodermester
 • Forvalter
 • Gårdbestyrer
 • Kontrolassistent
 • Landbrugstekniker
 • Landbrugsvikar
 • Produktionsassistent
 • Svineinseminør
 • Svinekontrolassistent
 • Tilsynsfunktionær v/
  • Fjerkrækontrol 
  • Frøkontrol 
  • Kødkontrol 
  • Plantetilsyn
  • Sundhedskontrol

Se mere om Landbrugs- og tilsynsfunktionærernes Fagforening her

Landsklubben for Ejendomsinspektører

Landsklubben for Ejendomsinspektører er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:

 • Inspektør
 • Ejendomsinspektør
Se mere om Landsklubben for Ejendomsinspektører her

Raffinaderiteknikernes Fagforening

Raffinaderiteknikernes Fagforening er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:
 • Procesoperatør
 • Produktionstekniker v/DONG
 • Raffinaderitekniker
 • Tekniker på NORDALIM

Se mere om Raffinaderiteknikernes Fagforening her

Tandteknikerforeningen

Tandteknikerforeningen er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:

 • Klinisk tandtekniker
 • Klinisk tandtekniker - elev
 • Klinisk tandteknikerassistent
 • Klinisk tandteknikerassistent - elev
 • Laboratorietandtekniker
 • Laboratorietandtekniker - elev
 • Øreproptekniker

Se mere om Tandteknikerforeningen her

Urmagerne og Optikernes Fagforening

Urmagernes og Optikernes Fagforening (UOL) er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:

 • Optiker
 • Optometrist
 • Optometriststuderende
 • Kandidat i optometri og  synsvidenskab
 • Urmager
 • Urmager - elev

Se mere om UOL her

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (VSL) er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:

 • Vagt
 • Vagtelev
 • Vægter
 • Portvagt
 • Fastvagt
 • Brandvagt
 • Retsbetjent
 • Hundevagt
 • Centervagt
 • Alarmpatrulje
 • Kontorbetjent
 • Vagtassistent
 • Museumsvagt
 • Parkeringsvagt
 • Sikkerhedsvagt
 • Billetkontrollør
 • Ambassadevagt
 • Byggepladsvagt
 • Lufthavnsbetjent
 • Security - kasinoer
 • Sikkerhedskontrol
 • Personbeskyttelse
 • Ministerchauffør
 • Ministerialbetjent
 • Visitationsbetjent
 • Ronderende vagt
 • Butikskontrollant
 • Kontrolcentralsvagt
 • Securitymedarbejder

Se mere om VSL her

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening (VF) er den rette fagforening for dig, hvis du arbejder som:

 • Veterinærsygeplejerske
 • Veterinærsygeplejer
 • Veterinærklinikassistent
 • Veterinærsygepleje-elev

Se mere om VF her