Medarbejdere

Chef for Faglig Afdeling


Julie Krag-Juel-Vind-Frijs

Telefon: 35 47 38 25

E-mail: jkf@forbundet.dk


Julie Krag-Juel-Vind-Frijs

Sekretær


Bettina Lerberg Jensen

Telefon: 35 47 38 11

E-mail: blp@forbundet.dk


 • Sekretariatet
 • Faglig Afdeling
Bettina
 • Sekretariatet
 • Faglig Afdeling

Advokat


Marianne Borker

Telefon: 35 47 38 20

E-mail: mbo@forbundet.dk


Marianne Borker

Faglig sekretær


Torben Vangsgaard

Telefon: 35 47 38 10

Mobil: 51 27 41 93

E-mail: tva@forbundet.dk


Torben

Jurist


Julie Duelund

Telefon: 35 47 38 12

Mobil: 23 72 37 92

E-mail: jdu@forbundet.dk


 • Faglige sager
 • Juridisk rådgivning
Julie Duelund
 • Faglige sager
 • Juridisk rådgivning

Ejendomsfunktionær og Trykkeri


Henrik Andersen

Telefon: 35 47 36 04

Mobil: 29 62 61 31

E-mail: han@forbundet.dk


Opgaver til Intern Service sendes til internservice@forbundet.dk

Henrik Andersen, Intern Service

Opgaver til Intern Service sendes til internservice@forbundet.dk

Ejendomsfunktionær og Trykkeri


Evan Nuppenau

Telefon: 28 83 01 24

E-mail: evan@forbundet.dk


Opgaver til Intern Service sendes til internservice@forbundet.dk

billede mangler mand

Opgaver til Intern Service sendes til internservice@forbundet.dk

Projekt og IT-chef


Anne Uth

Telefon: 53614262

Mobil: 53614262

E-mail: aut@forbundet.dk


Anne Uth

Teamleder IT


Anders Damgaard Nielsen

Telefon: 35 47 39 33

Mobil: 40 36 67 33

E-mail: adn@forbundet.dk


Anders Damgaard Nielsen

IT-konsulent


Niels Lerberg Jensen

Telefon: 35 47 39 32

Mobil: 40 36 67 32

E-mail: nej@forbundet.dk


Niels

IT-konsulent


Thomas Frederiksen

Telefon: 35 47 39 34

E-mail: thf@forbundet.dk


Thomas

Kommunikationschef


Susanne Fasting

Telefon: 35 47 37 08

Mobil: 30 32 93 09

E-mail: sfa@forbundet.dk


 • Kommunikation
 • Online
 • Markedsføring
 • Medlemsafdelingen
 • FIU og uddannelse af tillidsvalgte

Kommunikationschef
 • Kommunikation
 • Online
 • Markedsføring
 • Medlemsafdelingen
 • FIU og uddannelse af tillidsvalgte

Digital kommunikation


Anne-Marie Wolff Nielsen

Telefon: 35 47 37 10

E-mail: amn@forbundet.dk


 • Nyhedsbreve
 • Triggermails
 • Mailflows
 • Web
 • Digitale projekter
Digital Kommunikation
 • Nyhedsbreve
 • Triggermails
 • Mailflows
 • Web
 • Digitale projekter

Kommunikationskonsulent


Line Jakobsen

Telefon: 35 47 37 14

E-mail: jla@forbundet.dk


Line Jacobsen

Teamleder i Medlem & Uddannelse


Dorte Bartelt

Telefon: 35 47 39 03

Mobil: 51 94 65 75

E-mail: dob@forbundet.dk


 • Indmeldelse
 • Kontingent
 • Udmeldelse
 • FIU


Dorte Bartelt
 • Indmeldelse
 • Kontingent
 • Udmeldelse
 • FIU


Medlem & Uddannelse


Barbara Holm

Telefon: 35 47 37 43

E-mail: bh@forbundet.dk


Administrationschef


Jonas Ekelund Andersen

Telefon: 35 47 39 07

Mobil: 30 69 60 22

E-mail: jea@forbundet.dk


Jonas Ekelund Andersen

Lønkonsulent


Allan Schlundt

Telefon: 35 47 39 04

Mobil: 60 60 70 61

E-mail: als@forbundet.dk


Controller


Dan Meincke

Telefon: 35 47 39 01

E-mail: dme@forbundet.dk


Dan

Økonomimedarbejder


Henrik Overgaard

Telefon: 35 47 38 05

E-mail: hov@forbundet.dk


Controller


Lykke Clemmensen

Telefon: 35 47 39 02

E-mail: lcl@forbundet.dk


Lykke

Controller


Morten Andersson

Telefon: 35 47 39 06

E-mail: man@forbundet.dk


Morten Andersson

Socialrådgiver - Sygedagpenge


Torben Krüger

Telefon: 35 47 36 07

E-mail: tok@forbundet.dk


Torben

Socialrådgiver - Arbejdsskader


Alan Winther Nielsen

Telefon: 35 47 36 06

E-mail: awn@forbundet.dk


Økonomielev


Theis Sejr Henriksen

Telefon: 35 47 39 08

E-mail: ths@forbundet.dk


Theis Henriksen

Kontorelev i Medlem, Kommunikation & Uddannelse


Amanda Gervin

Telefon: 35 47 37 46

E-mail: age@forbundet.dk


Amanda Gervin