Politisk Ledelse

Forbundsformand


John Nielsen

Telefon: 35 47 38 15

Mobil: 22 72 87 54

E-mail: jni@forbundet.dk


Næstformand


Finn Johnsen

Telefon: 35 47 34 61

Mobil: 40 11 12 38

E-mail: fij@forbundet.dk


Finn

Næstformand


Bettina Flittner

Telefon: 35 47 38 25

Mobil: 40 18 28 97

E-mail: bfl@forbundet.dk


Bettina Flittner