Politisk Ledelse

Forbundsformand


John Nielsen

Telefon: 35 47 38 15

Mobil: 22 72 87 54

E-mail: jni@forbundet.dk


Næstformand


Finn Johnsen

Telefon: 35 47 34 61

Mobil: 40 11 12 38

E-mail: fij@forbundet.dk


Finn

Næstformand


Kim Vormsby

Telefon: 35 47 38 25

Mobil: 20 27 79 39

E-mail: kiv@forbundet.dk