Seniorklubber i Serviceforbundet

Formand på Fyn


Posten er vacant - kontakt Lise Thyregod

Telefon: 35 47 38 31

E-mail: lth@forbundet.dk


Kasserer på Fyn


Posten er vacant - kontakt Lise Thyregod

Telefon: 35 47 38 31

E-mail: lth@forbundet.dk


Formand i København


Jytte Petersen

Mobil: 22 13 88 89

E-mail: jytte39@gmail.com


Kasserer i København


Olafur Karlsson

Mobil: 20 46 19 57

E-mail: olafurasdis@gmail.com


Formand i L&T


Kaj Ostenfeld

Mobil: 28 18 12 00

E-mail: kaj.ostenfeld@mail.dk


Kasserer i L&T


Mathias Christensen

Mobil: 30 69 25 83

E-mail: mathiasparkalle@gmail.com


Formand i Midtvest (Holstebro)


Posten er vacant - kontakt Lise Thyregod

Telefon: 35 47 38 31

E-mail: lth@forbundet.dk


Kasserer i Midtvest (Holstebro)


Posten er vacant - kontakt Lise Thyregod

Telefon: 35 47 38 31

E-mail: lth@forbundet.dk


Formand i Nordjylland (Aalborg)


Kurt Freiheit

Mobil: 28 30 30 43

E-mail: kfkurtfreiheit@gmail.com


Kasserer i Nordjylland (Aalborg)


Kay B. Andersen

Mobil: 26 61 30 55

E-mail: kkbapil@home2.gvdnet.dk


Formand i Østjylland


Posten er vacant - kontakt Lise Thyregod

Telefon: 35 47 38 31

E-mail: lth@forbundet.dk


Kasserer i Østjylland


Anders Isaksen

Mobil: 22 75 90 98

E-mail: ais@oncable.dk


Formand i Sønderjyden (Åbenrå)


Horst Hansen

Mobil: 24 26 97 31

E-mail: horsthansen@webspeed.dk


Kasserer i Sønderjyden (Åbenrå)


Iver Juhl

Mobil: 20 31 77 20

E-mail: iverogkaren@email.dk


Formand i Storstrøm


Posten er vacant - kontakt Lise Thyregod

Telefon: 35 47 38 31

E-mail: lth@forbundet.dk


Kasserer i Storstrøm


Posten er vacant - kontakt Lise Thyregod

Telefon: 35 47 38 31

E-mail: lth@forbundet.dk


Formand i Sydjylland (Esbjerg)


Ivan Dürr

Mobil: 21 29 44 87

E-mail: ivandurr@gmail.com


Kasserer i Sydjylland (Esbjerg)


Elvig Jensen

Mobil: 28 52 74 21

E-mail: elvig.j@dlgmail.dk