Kongres

Organisation

Forbundet består af en politisk og en daglig ledelse, som begge bliver valgt på kongressen. Kongressen er Serviceforbundets øverste myndighed, den bliver afholdt hver fjerde år. Den seneste kongres var i oktober 2017.

Serviceforbundets daglige ledelse består af forbundsformanden og de to næstformænd.

Vores politiske ledelse består af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, som er besat af medlemmer fra de elleve landssammenslutninger, samt Serviceforbundets formand og næstformænd. Hovedbestyrelsen har 25 medlemmer. Forretningsudvalget har ni medlemmer.

Serviceforbundet har tilknyttet elleve landssammenslutninger, som hver især har deres eget fagområde. Landssammenslutningerne har ansvaret for det faglige arbejde indenfor hver af deres brancher.

Serviceforbundet har regionskontorer i Aalborg, Aarhus og Fredericia. 

Vigtige nyheder

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og skattefri præmie er to forskellige ting

I øjeblikket sender Min A-kasse information ud om, at du kan få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Nogle af vores...

Læs mere her