Støtte til politiske formål

Som medlem af Serviceforbundet har du mulighed for at framelde støtte til politiske formål via kontingentet. 

Serviceforbundet er uafhængig af politiske partier og giver dermed ikke fast støtte til nogle partier. Vi bliver i forbindelse med forskellige anledninger – fx valg - spurgt om støtte, og vurderer støtten i hvert enkelt tilfælde.

Selv om du framelder støtten til politiske partier, kommer du ikke til at betale mindre i kontingent. Det beløb som frameldes, forbliver i Forbundet til gavn for medlemmerne.

Hvis du ønsker at framelde støtte til politiske formål, kan du printe en blanket, udfylde den og sende den i en kuvert til Serviceforbundets statsautoriserede revisor.