Spørgsmål og svar

Jeg har fået et brev, som jeg ikke forstår. Der står noget om at søge nedsat kontingent.

Du er meldt ind som elev og bliver fritaget for at betale medlemsbidraget, så længe du er under 30 år.

For at blive fritaget for at betale medlemsbidraget skal du søge om det hvert år. Du skal udfylde det vedlagte skema og sende det ind til os med det samme.

Jeg er blevet overflyttet til en anden a-kasse, hvorfor er jeg ikke udmeldt af fagforeningen?

Din nye a-kasse kan ikke opsige dit faglige medlemskab. Det skal du selv gøre ved at give os besked på mail. Skriv til medlem@forbundet.dk.

Hvorfor har jeg fået et brev om, at jeg mangler at betale kontingent?

Enten skylder du kontingent, eller også har din indbetaling og vores opkrævning krydset hinanden. Det er en god idé, at du tjekker din konto, så du kan se, om du har betalt. Hvis du er i tvivl, så ring til os eller skriv en mail til medlem@forbundet.dk.

Jeg har ikke fået det brev, I har sendt.

Vi får din adresse gennem Folkeregistret. Hvis du lige er flyttet eller Folkeregistret har forkerte oplysninger, kan det være grunden.

Det kan også være, at du ikke har tydeligt navn på din postkasse, eller at den er fyldt, så postvæsenet ikke kan komme til at aflevere din post. Tjek derfor om din postkasse er fyldt, og om du har korrekt navn på. Du kan også ringe til postvæsenet og høre, om der er uregelmæssigheder i postgangen.

Ring til os eller skriv en mail, så kan vi sende brevet til dig igen, eller aftale med dig, at vi sender det på mail til dig.

Hvorfor skal jeg betale mere i kontingent, når jeg er under uddannelse eller går på barsel - jeg har jo ikke fået flere penge?

Ifølge lovgivningen må man ikke få offentlige ydelser og samtidig være på nedsat kontingent. Når du får barselsdagpenge, skal du derfor betale det fulde kontingent.

Hvad er forskellen på fagforening og a-kasse?

A-kassen hjælper ved ledighed og spørgsmål til dagpenge, feriedagpenge, efterløn osv.

Fagforeningen hjælper, hvis du har problemer i dit arbejdsforhold. De hjælper også med at sikre dig gode løn- og ansættelsesvilkår.

Jeg ønsker at melde mig ud. Hvordan gør jeg det?

Send os skriftlig besked om det på mail - medlem@forbundet.dk eller med posten.

Oplys om du vil udmeldes af Forbundet og/eller a-kassen.

Oplys også gerne din begrundelse for, at du vil meldes ud. Denne oplysning bruger vi til at blive klogere på årsagerne til udmeldelser, så vi måske kan gøre nogle ting anderledes og bedre.

Kan jeg melde Forbundets opkrævning til PBS/betalingsservice (BS)?

Du kan selv tilmelde din kontingent til betalingsservice her på vores hjemmeside. Klik her, så kommer du direkte til tilmeldingen.

Kan jeg betale mit kontingent kvartalsvis?

Nej, vi har kun mulighed for at opkræve dig månedsvis.

Hvordan betaler jeg kontingentet? Forud eller bagud?

Kontingentet betales månedsvis forud.

Hvad sker der, hvis jeg betaler mit kontingent for sent?

Hvis du betaler dit kontingent for sent, vil du få en ekstra opkrævning med en ny betalingsfrist. Hvis kontingentet for perioden, som vi rykker for, allerede er betalt, når du får brevet, kan du smide den ekstra opkrævning ud.

Vi vil dog altid anbefale, at du lige ringer til os og tjekker, om vi har fået indbetalingen for den periode, vi rykker for. Vi opkræver ikke gebyr ved for sen indbetaling.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler det manglende kontingent?

Hvis du ikke betaler dit kontingent, vil du få en rykker. Vi opkræver ikke gebyr ved for sen indbetaling.

Hvis du ikke betaler eller betaler for sent i forhold til den dato, der er nævnt i den ekstra opkrævning, vi har sendt, vil du få 7,4 timers karantæne, som er gældende i to år. Det betyder, at de første 7,4 timers dagpenge du skal have, hvis du bliver ledig, ikke bliver udbetalt til dig.

Hvis vi ikke får betalingen senest på forfaldsdatoen, sender vi et brev til dig og giver dig endnu en frist til at betale.

Hvis du fortsat ikke betaler, vil vi slette dig som medlem.

Tilbyder I gruppelivsforsikring og fritidsulykkesforsikring?

Hvis du har et fagligt medlemskab, får du automatisk en gruppelivsforsikring. Du har også mulighed for at få en fritidsulykkesforsikring sammen med dit medlemskab. Forsikringerne er ikke fradragsberettigede. Vi har et samarbejde med Alka på forsikringsområdet. Se mere om forsikringerne her.

Hvis du er medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, er du automatisk dækket af deres personforsikring hos Alka. Denne forsikring kan du ikke vælge fra.

På mit girokort står der ”Medlemsbidrag til staten”. Hvad er det?

Medlemsbidrag til staten er noget alle, der er medlem af en a-kasse, betaler. Det bidrag er ens, uanset hvilken a-kasse du er medlem af.

Medlemsbidraget er det, der betaler dine dagpenge, hvis du bliver ledig.

Kan jeg få nedsat kontingent under uddannelse?

Ja, det kan du, hvis du er i gang med en godkendt uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

Der er forskellige betingelser for at få nedsat kontingent. Du må fx ikke tjene mere end den maksimale dagpengesats.

Hvis du får elevløn, må du ikke have anden arbejdsindtægt.

Det betyder, at hvis du er på SU/skolepraktikydelse, må du gerne have en anden arbejdsindtægt ved siden af. Får du til gengæld elevløn, må du ikke have en anden arbejdsindtægt.

Du kan læse mere her.

Hvornår er jeg dagpengeberettiget efter endt uddannelse?

Hvis du er medlem af vores a-kasse i mindst et år, inden uddannelsen slutter, har du mulighed for at få dagpenge fra første ledige dag efter endt uddannelse.

Hvis du ikke har været medlem af a-kassen i mindst et år, før din uddannelse slutter, har du først mulighed for at få dagpenge 1 måned og 1 dag efter endt uddannelse, hvis du vælger rettigheder som nyuddannet.

Hvordan melder jeg mig ind?

Du kan melde dig ind online her på hjemmesiden, eller du kan ringe til os, så hjælper vi dig.

Hvis du er medlem af en anden a-kasse, sørger vi for at flytte de rettigheder, du har i din gamle a-kasse, med over til os.

Er mit kontingent fradragsberettiget?

Ja, dit a-kassekontingent er fradragsberettiget. Fagforeningskontingentet er også fradragsberettiget, dog kun op til 6.000 kr.

Husk at almindelige forsikringer, fx de forsikringer vi tilbyder gennem Alka, ikke er fradragsberettigede.

Hvis du indbetaler til efterlønsordningen, er denne indbetaling også fradragsberettiget.

Vi indberetter hvert år til SKAT, hvad du har betalt i kontingent i det år, der er gået.

Bliver jeg automatisk meldt ud af a-kassen?

Du bliver kun automatisk meldt ud af a-kassen, når du skal på folkepension.

Hvis du vil meldes ud af a-kassen på grund af fx fleksjob, førtidspension eller af andre årsager, skal du give os skriftligt besked.

Hvis du skal flytte til en anden a-kasse, giver den nye a-kasse os besked. Vi melder dig først ud her, når den nye a-kasse har givet os besked om, hvilken dato de har indmeldt dig.

Det bliver gjort på den måde for at sikre, at de rettigheder du har her, bliver flyttet direkte over til en ny a-kasse, så du ikke mister hverken anciennitet eller rettigheder.

Har du eventuelt betalt for meget i kontingent ved udmeldelses- eller fraflytningsdatoen, vil beløbet blive overført til din NemKonto.

Jeg er deltidsforsikret, hvornår skal jeg fuldtidsforsikres?

Hvis du har arbejde med mere end 30 timer om ugen, skal du lade dig fuldtidsforsikre. Det skal du gøre senest 13 uger efter, at din arbejdstid er ændret. Hvis du ikke giver os besked i tide, får du en karantæne på 20 timer. Læs mere om deltids- og fuldtidsforsikring her.

Hvordan regner I ud, hvad jeg skal betale i kontingent?

Dit kontingent til fagforeningen og a-kassen består af følgende dele:

Foreningskontingent – er et beløb, der går til Serviceforbundet.

Afdelingskontingent – er et beløb, som går til din afdeling og landssammenslutning, fx til EFK (Ejendom København) og ESL (Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning)

Gruppelivsforsikring – når du er medlem af fagforeningen, er du automatisk med i gruppelivsforsikringen hos Alka. Forsikringen er obligatorisk i det faglige medlemskab og er ikke fradragsberettiget.

Fritidsulykkesforsikring – når du er medlem af fagforeningen, kan du være med i fritidsulykkesforsikringen hos Alka. Forsikringen kan skriftligt fravælges og er ikke fradragsberettiget.

Medlemsbidrag til staten – er et bidrag som alle a-kasser skal opkræve af medlemmerne. Det er et bidrag, vi afregner til staten, og som vi får tilbage, når vi udbetaler dagpenge.

Administrationsbidrag – er det bidrag, vi opkræver for administrationen af dit medlemskab.

Klubkontingent – er et beløb, vi opkræver, hvis der er en faglig klub på din arbejdsplads.

Efterlønsbidrag – hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, vil du blive opkrævet efterlønsbidrag.

Jeg overvejer at flytte til udlandet, er der noget jeg skal gøre?

Der er mange – ret svære – regler omkring medlemskab, hvis man rejser til et andet land for at arbejde.

Det er en god idé at ringe eller skrive til os for at få præcis information om din situation. Du kan også læse mere her.

Vigtige nyheder

Skammer du dig på grund af stress?

Liveforedraget er slut, men du kan se eller gense Pernilles oplæg og gode råd på vores Facebookside og YouTube-kanal.

Læs mere her