Vores værdier

Serviceforbundet har fastsat en række værdier, som vi vil arbejde ud fra for at give vores medlemmer den bedst mulige oplevelse. Vores mål er, at disse værdier skal gå igen i alt arbejde vi laver, både internt og eksternt.

Vi sætter medlemmet og faget i centrum

Vi er troværdige – og gør det vi siger

Vi har plads til alle – og giver alle plads

Vi vil være synlige – til gavn for dig

Vi er loyale – over for dig og overenskomsterne

Vi er et moderne forbund i udvikling - vi gør en forskel

Vigtige nyheder

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og skattefri præmie er to forskellige ting

I øjeblikket sender Min A-kasse information ud om, at du kan få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Nogle af vores...

Læs mere her