Socialrådgiver

Hvis du er medlem af Serviceforbundet, kan du få hjælp og rådgivning ved arbejdsskadesager og sygedagpengesager, fleksjob, men også ved andre sociale sager og problemstillinger.

Hvilken form for hjælp kan jeg få?

Vi giver dig ”hjælp til selvhjælp”. Det betyder, at vi støtter og rådgiver dig til selvstændigt at kunne handle aktivt i de situationer, hvor du mener, at du selv kan klare opgaven.

Kontakt

Din fagforening kan rådgive dig. Kontakt fagforeningen på telefon 70 150 400. 

Du kan også få hjælp af Serviceforbundets socialrådgivere: 

Socialrådgiverer i Serviceforbundet

Torben Krüger

tok@forbundet.dk

Torben er ekspert i sygedagpengesager

Alan Winther Nielsen

awn@forbundet.dk

Alan er ekspert i arbejdsskadesager


Fuldmagt

Vi skal bruge en fuldmagt til at behandle din sag.

Med fuldmagten giver du os ret til at indhente aktindsigt, fremsende bemærkninger og anke en eventuel afgørelse på vegne af dig. 

Fuldmagt til arbejdsskadesager

Gå ind på AES.dk

Vælg Se sag
Klik på knappen Log på Se Sag
Under fanen Blanketter finder du Fuldmagt

Når du udfylder fuldmagten, skal du skal oplyse følgende:

  • Navn
  • AES sagsnummer
  • Navn/Virksomhed der får fuldmagt: Serviceforbundet
  • Afdeling: skal ikke udfyldes
  • Adresse: Ramsingsvej 30
  • Postnummer: 2500
  • By: Valby
  • Fuldmagtshavers reference nummer: Dit eget cpr.nr.
  • Jeg giver fuldmagt til: Vælg kode 21
Klik herefter på Send

Kommer du i tvivl om noget, når du udfylder fuldmagten, så ring til Alan Winther på på telefon 70 15 04 00


Fuldmagt til sygedagpengesager og andre sociale sager


Se svar på de mest almindelige spørgsmål til socialrådgiverne