Solo-selvstændig

Hvis du er selvstændig eller freelancer uden ansatte, kan du være medlem af Serviceforbundet og din fagforening.

Vi hjælper dig godt i gang som selvstændig, og er med dig hele vejen, så du altid kan trække på os, når du har brug for et godt råd.

Du kan blive medlem, hvis du er soloselvstændig uden ansatte.

Vi har samlet alt hvad du har brug for i ét medlemskab, hvor du aldrig står alene.

Vi hjælper med:

  • Rådgivning om opstart med cvr, kontrakter m.m.
  • Rådgivning om moms og skat
  • Rådgivning om prissætning
  • Rådgivning om markedsføring
  • Rådgivning om kundeklager
  • Rådgivning om kontrakter med udlejer
  • Rådgivning om tvist med en kunde eller virksomhed o.l.
  • Rådgivning i forbindelse med barsel og sygdom
  • Rådgivning om forsikringer
  • Information om nyt i branchen, nye regler og tips til at udvikle din forretning

Du er stadig med i det store fællesskab i branchen, kan deltage i vores netværk, kurser o.l.

Medlemskabet som selvstændig giver dig også rabat på forsikring og med dit PlusKort.