Tillidsvalgt

Som tillidsvalgt har du en betydningsfuld rolle på din arbejdsplads. Du er både talsperson for dine kolleger og bindeled mellem ledelse og medarbejdere. Husk, at du altid har fagforeningen i ryggen, når du har brug for det.

Er du nyvalgt tillidsvalgt kan du registrere dit valg her

Er du tillidsvalgt eller fagligt engageret i Serviceforbundet, kan du komme på kursus. 

Læs mere om kursustilbudene.