Landbrugsfunktionærernes 66. ordinære generalforsamling.

Medlemmer af Landbrugsfunktionærerne indkaldes hermed til den 66. ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes:
Lørdag den 27. november 2021 kl. 10.30 på Hotel Hedegaarden
Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Dagsorden:
 1. Åbning af generalforsamlingen v/ formand Stig Lange
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af sekretær
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Godkendelse af forretningsorden
 6. Valg af stemmetællere
 7. Bestyrelsens beretning v/ Stig Lange
 8. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse v/ kasserer Anders Bang
 9. Indkomne forslag (senest 10 dage før)
 10. Valg:
  På valg a. Næstformand Anna-Marie Dam Kristensen
  På valg b. Kasserer Anders Bang
  På valg c. Revisor Søren Nielsen
 11. Eventuelt
 12. Afslutning
Vi starter med formiddagskaffe kl. 10.00.
Efter generalforsamlingen er der frokost.

PAV
Stig Lange

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formand Stig Lange, Lindøhoved 1, 5400 Bogense, senest 10 dage før generalforsamlingen.

TILMELDING
Senest den 14. november til
Formand Stig Lange
Telefon: 27 29 13 30