Test dig selv. Har du stress?

Føler du dig stresset? 

Stress kan opstå på grund af dit arbejde eller private forhold - eller på grund af en kombination af arbejde og private forhold. 

Stress kan vise sig på mange måder, måske overser du tegn på stress. 

Prøv vores test og se straks dit stressniveau.

Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig

Har du inden for de sidste 4 uger:
Røget mere end du plejer
Isoleret dig mere end normalt
Haft svært ved at falde i søvn
Haft svært ved at sove igennem
Ikke følt overskud til at beskæftige dig med noget
Drukket mere alkohol end du plejer
Været meget nervøs
Følt dig træt og initiativløs

Har du inden for de sidste 4 uger haft:
Diarre
Hovedpine
Ondt i maven
Hyppig vandladning
Trykken for brystet
Svimmelhed
Hjertebanken
Ondt i kroppen

Har du inden for de sidste 4 uger:
Følt dig rastløs
Oplevet angst
Haft svært ved at koncentrere dig
Været irritabel
Følt, at det er svært at tænke klart
Været deprimeret
Følt at din hukommelse er forringet
Oplevet vanskelighed med at træffe beslutninger