Serviceforbundet afholder kongres den 5. og 6. oktober

Her foregår kongressen

Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter

Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Tirsdag den 5. oktober

09.30 Kongresåbning

09.40 Sang og faneindtog

09.50 Mindeord

09.55 Kongreshilsen

10.05 Sang

10.10 Kongreshilsen

10.20 Underholdning

10.50 Kongressens bidrag til to velgørende formål

11.00 Kaffepause

11.30 Kongresarbejdet går i gang:

 • Valg af mandatudvalg
 • Indstilling fra mandatudvalget
 • Godkendelse af forretningsorden
 • Forslag til dirigenter og sekretærer
 • Dirigenten overtager styringen af kongressen
 • Mundtlig beretning ved forbundsformanden

13.00 Frokost

14:00 Kongreshilsen

14.10 Kongresarbejdet fortsat:

 • Økonomisk beretning ved næstformanden
 • Debat

15.30 Kaffepause

16.00 Kongresarbejdet fortsat:

 • Replicering og afstemning om beretning, herunder regnskab

17.15 Afslutning på dagens forhandlinger

17.15 Annoncering af formiddagens afstemning om, hvem der skal modtage velgørende bidrag fra Serviceforbundets Kongres

18.30 Velkomstdrink

19.00 Middag

Onsdag den 6. oktober

09.30 Genåbning af kongressen

09.35 ”Kunstnerisk indslag”

09.55 Kongreshilsen

10.05 Kongresarbejdet fortsat:

 • Behandling af indkomne forslag/ændringer til vedtægten/afstemning
 • Fastsættelse af lønninger

Kl. ? Kaffepause

 • Forelæggelse af budget/kontingent for 2022
 • Debat og afstemning om budget og kontingent for 2022
 • Valg

12.00 Frokost – og eventuel afslutning.

Farvel – kom godt hjem

Hvis kongressen fortsætter efter kl. 13.00

13.00 Kongressen fortsættes eventuelt

16.00 Kongresafslutning

Farvel – kom godt hjem