10. jun. 2022

Flere penge til ledige på dagpenge de første 3 måneder

For første gang i meget lang tid har Folketinget vedtaget at forbedre dagpengene. Se her, hvad der er vedtaget.

A-kasse
Billede til nyheden Flere penge til ledige på dagpenge de første 3 måneder
Der er flere penge på vej til ledige på dagpenge.

Det er nærmest historisk, at der er vedtaget forbedringer på dagpengeområdet, for i de seneste mange år har de ledige på dagpenge kun oplevet forringelser.

Folketinget har vedtaget at forhøje dagpengesatsen med 3.650 kroner om måneden i de første 3 måneders ledighed. Beløbet skal lægges oven i den nuværende maksimale sats på 19.351 kroner. Og det hele er før skat.

Desuden hæves det maksimale skattefradrag for faglige kontingenter fra 6.000 til 7.000 kroner årligt.

Den forhøjede dagpengesats kan opnås af ledige, der har haft 2 års beskæftigelse inden for de seneste 3 år og været medlem af en a-kasse de senest 4 år.

Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår aftalen træder i kraft. Men det bliver først efter næste valg. Loven er en del af et forlig, der er indgået af Regeringen, SF, DF, Radikale og Kristendemokraterne.

Nyuddannede må betale

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, for de ekstra penge skal finansieres, og det sker blandt andet ved at nedsætte dimittendsatsen for nyuddannede efter 3 måneders ledighed for ikke-forsørgere under 30 år. Dermed bliver satsen 9.514 kroner pr. måned. Dimittendsatsen for ikke-forsørgere, der er fyldt 30 år nedsættes til 12.018 kroner efter 3 måneders ledighed.

Samtidig reduceres dimittenders ordinære dagpengeperiode fra 2 år til 1 år.

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.

 

Relaterede nyheder