Ny ferielov

Den nye ferielov er trådt i kraft 1. september 2020. Hvad betyder det for mig?

1. september 2020 fik vi ny ferielov. Som de fleste andre europæiske lande har vi nu fået ”samtidighedsferie”, som betyder, at man optjener og afholder ferie samtidig. Det betyder også, at nye på arbejdsmarkedet ikke længere skal vente op til 1,5 år, før de har optjent feriepenge.

Ferieåret starter nu den 1. september, og du optjener 2,08 dages ferie om måneden, som du kan holde med det samme og senest den 31. december året efter.

Her kan du se svar på de mest almindelige spørgsmål om den nye ferielov

Hvor meget ferie optjener jeg?

Du optjener ret til fem ugers ferie om året. Det svarer til 2,08 dag pr. måned.

Optjeningsperioden er 12 måneder. Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder.

Overgangsordning og ferietillæg

Inden den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020, havde vi en overgangsordning for perioden mellem den gamle ferielov og den nye. 

Det betød blandt andet ændringer i forhold til det ferietillæg, du plejede at få udbetalt med april- eller majlønnen.

I 2020 vil du formodentlig opleve, at du har fået udbetalt et mindre beløb, end du plejer. Du har nemlig kun fået udbetalt tillæg for 8 måneder, hvor du plejer at få for 12 måneder. Ferietillægget for de sidste 4 måneder er blevet indefrosset i fonden for Lønmodtagernes Feriemidler frem til, at du når pensionsalderen.

Dette gælder dog kun for det almindelige ferietillæg på 1%, som er fastsat i Ferieloven.

Hvis du gennem din overenskomst eller ansættelsesaftale mv., har forhandlet dig til en højere procentsats, vil du have fået udbetalt den del, der overstiger den lovpligtige ene procent, som du plejer. Denne del er altså ikke indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler. 

Hvornår optjener jeg ferie?

Du optjener ferie i perioden mellem 1. september til 31. august. Optjeningsåret er på 12 måneder.

Hvornår skal min ferie holdes?

Hele din ferie optjenes over 12 måneder - fra 1. september til 31. august året efter. 

Denne ferie har du mulighed for at holde, fra du har optjent den og helt frem til 31. december året efter.

Ændrer den nye ferielov på varsling af min ferie?

Dit ferievarsel vil være det samme som i den gamle ferielov. Det betyder, at din arbejdsgiver stadig skal varsle din hovedferie med 3 måneder og din restferie med mindst 1 måned.

Du har også stadig krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie fra 1. maj til 30. september, og du har ret til at kræve, at mindst 4 uger placeres indenfor optjeningsårets 12 måneder (1. september til 31. august). 

Kan jeg holde ferie på forskud?

Med den nye ferielov har du mulighed for at holde ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du kan altså holde ferie, inden du har optjent den, hvis I er enige om det.

Stopper du hos din arbejdsgiver, inden du får optjent ferien, kan din arbejdsgiver modregne fridagene i din tilgodehavende løn.

Overgangsordning

Mellem det gamle og det nye feriesystem, blev der lavet en overgangsordning. Årsagen var, at vi alle ellers ville have ret til op til ti ugers ferie, når den nye lov trådte i kraft 1. september 2020.

Overgangsordningen betød, at de feriepenge du optjente fra 1. september 2019 til 31. august 2020 blev ”indefrosset”, indtil du når pensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet af anden årsag.

Dine indefrosne feriepenge er blevet sat ind i en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler". Din arbejdsgiver skal have indberettet dine feriepenge til fonden senest 31. december 2020.

I forbindelse med corona-pandemien vedtog Folketinget, at nogle af de indefrosne feriemidler kan udbetales. I første omgang kan du få 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt fra oktober 2020. Det kan du læse mere om her.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om dine feriepenge er korrekt opgjort.

Hvad sker der med mine indefrosne feriepenge?

Overgangsordningen medførte, at de feriepenge du optjente fra 1. september 2019 til 31. august 2020 er blevet ”indefrosset”, indtil du når pensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet af anden årsag.

Dine indefrosne feriepenge er blevet sat ind i en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler".

Du får automatisk udbetalt dine indefrosne feriepenge, når du når folkepensionsalderen. 

De kan også udbetales, hvis du:

  • får tildelt førtidspension eller fleksydelse
  • går på efterløn
  • flytter permanent til udlandet

Hvis du dør, inden du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, bliver de udbetalt til dit bo.

På grund af corona-pandemien har Folketinget dog vedtaget, at en del af de indefrosne feriepenge kan udbetales fra oktober 2020. Det kan du læse mere om her.

Overgangsordning for dig, der var i arbejde inden 1. januar 2019

Overgangsordningen betød, at du fik mulighed for at gemme den ferie, du optjente i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019.

Det svarer til 2,08 dage pr. måned i alt 16,7 dage, som du kan bruge til at holde ferie fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Overgangsordning for dig, der først er kommet på arbejdsmarkedet efter 1. januar 2019

Er du først kommet i arbejde efter 1. januar 2019, er du omfattet af en anden overgangsordning.

Hvis du er ansat fra 1. september 2019
Som ny på arbejdsmarkedet optjener du 2,08 dages ferie pr. måned fra 1. september 2019 til 31. august 2020 (25 dage).

Alle disse dage - som kaldes feriefondsdage - ville efter de nye regler blive indefrosset, men i dit tilfælde vil du kunne søge om at kunne bruge 8,3 af dagene til at holde ferie for i perioden fra 1. maj til 30. september 2020. De 8,3 dage svarer til 2,08 dage x 4 måneder (1. september 2019 til 31. december 2019). Resten af dagene bliver indefrosset.

Hvis du er ansat efter 1. september 2019, kan du ikke søge om 8,3 feriefondsdage, men kun om 2,08 x det antal måneder, du har været ansat.

Hvis du er ansat før 1. september 2019, men efter 1. januar 2019
Hvis du er blevet ansat tidligere end 1. maj 2019, vil du have optjent mindst 8,3 feriedage i perioden frem til 31. august 2019, som du kan holde i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. Du vil i det tilfælde ikke kunne søge feriefondsdage.

Hvis du er blevet ansat mellem 1. maj 2019 og 31. august 2019, vil du i den periode optjene 2,08 feriedage for hver måned. Men da du optjener færre end 8,3 dage, vil du både kunne afholde disse dage og også søge om 8,3 feriefondsdage, som du kan bruge til at holde ferie for fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Hvad betyder den nye ferielov, hvis man er nyuddannet?

Reglerne for nyuddannede er lidt komplicerede, så vi anbefaler, at du kontakter fagforeningen for at få råd om, hvad der præcis gælder for dig. Telefon 70 15 04 00.

Hvis du er nyuddannet og startet på nyt job den 1. januar 2019
Du har optjent ferie efter de gamle ferieregler om forskudt ferie i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019. Ferien kan afholdes fra 1. maj 2020 og frem til 30. september 2020.

Hvis du er nyuddannet og startet på nyt job den 1. august 2019
Du vil som udgangspunkt kun have optjent 2,08 dages betalt ferie, som kan afholdes fra 1. maj til 30. september 2020. Det skyldes, at ferie, der optjenes fra september 2019 og frem til 31. august 2020, indefryses som en del af overgangsordningen.

Fordi du har optjent mindre end 8,3 feriedage inden 1. september 2019, har du mulighed for at afholde fondsferiedage fra 1. maj til 30. september 2020. Fondsferiedage optjenes i perioden fra 1. september til 31. december 2019.

Samtidig er du overgået til den nye ferieordning den 1. september 2020, hvorefter du optjener ferie med det samme med mulighed for løbende at holde ferie.

Hvis du vil afholde fondsferiedage, skal du ansøge fonden.

Hvis du er nyuddannet og startet på nyt job den 1. september 2020 eller senere
Du kan optjene og afholde betalt ferie med det samme, da den nye ferieordning er trådt i kraft

Hvad betyder den nye ferielov, hvis jeg er fleksjobber?

Er du fleksjobber og i arbejde, så gælder ferieloven for dig i lighed med andre ansatte. Det indebærer både overgangsordningenen fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og de nye regler om samtidighedsferie fra 1. september 2020.

Du kan læse mere om overgangsordningen og den nye ferielov i de øvrige spørgsmål/svar.


Hvad sker der med mine indefrosne feriepenge, hvis jeg dør, før jeg forlader arbejdsmarkedet?

Så bliver pengene udbetalt dine efterladte.

Hvad sker der, hvis arbejdsgiveren vælger at forrente de indefrosne feriepenge i sit firma, og det så går konkurs?

Det har ikke nogen betydning for dig, for dine penge er sikret i fonden. Det er fonden, der udbetaler pengene, og du skal ikke have fat i en arbejdsgiver for at få dem.