Socialt kapitel

Sociale kapital er de ressourcer, der findes i relationerne mellem alle jer, der er ansat på din arbejdsplads. Det handler om trivsel på arbejdspladsen. 

Socialt kapital 

Her kan du se Serviceforbundets eksperternes svar på de mest almindelige spørgsmål om socialt kapital

Hvad er social kapital?

Din virksomheds sociale kapital er de ressourcer, der findes i relationerne mellem alle jer, der er ansat på din arbejdsplads. På alle arbejdspladser findes der social kapital og den dannes - og ændrer sig løbende, da den er afhængig af samspillet mellem dine kolleger og jeres ledere.

Den sociale kapital udfordres således konstant pga. af eksempelvis organisationsændringer, nye ledere og nye teams - og det er derfor vigtigt hele tiden at sikre at den sociale kapital vedligeholdes.

Den social kapital på din arbejdsplads påvirker produktivitet på din arbejdsplads på lige fod med din arbejdsplads´ teknologiske, finansielle og humane kapital. Den humane kapital handler om dine og dine kollegers færdigheder, viden og motivation, mens social kapital handler om jeres samarbejde om de fælles opgaver.

Human kapital kan skaffes ved at din arbejdsplads rekrutterer kompetente medarbejdere og videreuddanner dem, men den sociale kapital på din arbejdsplads kan ikke købes. Social kapital kan kun udvikles mellem jer som ansatte og jeres ledere på arbejdspladsen. Det handler altså om egenskaberne (tillid, retfærdighed, samarbejdsevne m.m.) i de relationer og grupper, som I alle deltager i.

Kan man måle social kapital?

Ja, man kan godt måle social kapital på din arbejdsplads. Da social kapital har en positiv effekt på både din og dine kollegers trivsel og produktivitet, vil din arbejdsgiver sandsynligvis have en stor interesse i at måle den sociale kapital på din arbejdsplads.

Når man måler social kapital på din arbejdsplads vil man belyse nogle egenskaber i de sociale relationer på arbejdspladsen, hvilket vil tage udgangspunkt i jeres fælles oplevelser. Målingen af social kapital foregår ved at trække på viden om sociale relationer, fx fra gruppe-, organisations- og ledelsesniveauet på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø kan evt. hjælpe jer med at måle den sociale kapital på din arbejdsplads - i samarbejde med din ledelse og arbejdsmiljørepræsentant.