Sygdom og ferie

Her kan du læse om reglerne i forbindelse med sygdom og ferie.

Hvis du er sygemeldt og ønsker at holde ferie, får du råd og hjælp af Serviceforbundets eksperter, som kender dine rettighed og kan rådgive dig, så din sag bliver korrekt behandlet.

Hjælp til sager om ferie på sygedagpenge 

Har du brug for hjælp til spørgsmål om ferie, når du er på sygedagpenge, vil du få hjælp af Torben Krüger, som har mere end 17 års erfaring som socialrådgiver for Serviceforbundet. Torben har stor erfaring og gode resultater med at hjælpe sygemeldte medlemmer.

Når Torben skal hjælpe med din sag, skal du give en fuldmagt.

Du kan hente fuldmagt til sygedagpengesager her

Her kan du se socialrådgiverens svar på de mest almindelige spørgsmål om sygdom og ferie

Jeg kan ikke holde min ferie, fordi jeg skal arbejde på grund af coronakrisen

Folketinget har vedtaget, at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Forudsætningen er, at der skal være væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med coronakrisen.

Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt. Hvis det er nødvendigt for dig at udskyde ferie under disse forudsætninger, skal du aftale det med din arbejdsgiver, men din arbejdsgiver kan også pålægge dig at udskyde din ferie.

Det er et midlertidigt initiativ som følge af coronakrisen. Loven gælder kun ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Må jeg rejse, når jeg er sygemeldt?

Der er begrænsede muligheder for at holde ferie, når du er sygemeldt.

Hvis du vil holde ferie, skal du raskmelde dig til din arbejdsgiver og dit jobcenter. Når din ferie er slut, skal du sygemelde dig igen begge steder.

Snak med din sagsbehandler i kommunen, om du kan holde ferie, mens du er syg.

Hvad hvis jeg bliver syg før min ferie?

Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

Hvis din sygdom er årsag til, at du ikke kan holde din planlagte ferie, kan du holde den på et andet tidspunkt. Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvad hvis jeg bliver syg under min ferie?

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du får dog ikke få erstattet de første fem sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme.  Du må ikke vente til fem dage inde i din sygdom.

Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom- også for de første fem sygedage, som du ikke får erstatningsferie for.  Lægeerklæringen skal du selv betale. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.