15. jun. 2015

OK at give særlige goder til fagforeningsmedlemmer

Det er helt OK, at medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger får særlige goder, som de gule foreninger ikke kan tilbyde deres medlemmer.

Faglig
Billede til nyheden OK at give særlige goder til fagforeningsmedlemmer
Fagforeningsmedlemmer må gerne få goder, som andre ikke har.

Det har Højesteret tilkendegivet i en dom, som faldt forleden. Dommen er principiel, og sagen blev rejst af den gule forening Det Faglige Hus/Fagforeningen Danmark, som havde appelleret en domsafgørelse fra Vestre Landsret fra 2014. Denne dom fastslog også, at det er OK, at fagforeninger kan have særlige goder til netop deres medlemmer.

Grundlaget for sagen går helt tilbage til 2011 og 2012, hvor to medarbejdere på en jysk emballagefabrik var langtidssygemeldte, hvorunder de havde fået fuld lønkompensation. Arbejdsgiveren pålagde dem at tilbagebetale noget af den løn, de havde fået udbetalt og henviste til, at kun medlemmer af 3F og HK/Privat havde ret til at få supplerende sygehjælp udover sygedagpengene, som de har i henhold til deres overenskomst.

Den udmelding fik Det Faglige Hus til at trække DI, Dansk Industri, i retten, og i den forbindelse trådte 3F ind i sagen på DI’s side. I retten hævdede Det Faglige Hus, at de to medlemmer var omfattet af områdeoverenskomsten, som sikrer ens rettigheder for alle i emballagebranchen – uanset hvilken fagforening de pågældende er organiseret i. Dette Faglige Hus talte også i retten for det synspunkt, at de økonomiske fordele ved sygdom binder de ansatte til de "røde" fagforeninger. Det er i strid med foreningsfrihedsloven, hævde den gule forening.

Men nu har både Vestre Landsret og Højesteret tydeligt fastslået, at de to ansatte ikke var berettiget til supplerende hjælp, fordi de hverken var medlem af 3F eller HK/privat. Overenskomsten strider heller ikke mod lovgivningen. Højesteretsdommen kan ikke ankes.

Serviceforbundets formand John Dybart erklærer sig tilfreds med dommen.

-Højesterets afgørelse gælder alle overenskomstbærende fagforeninger, og det er en helt logisk afgørelse. Selvfølgelig må vi forhandle særlige fordele hjem, som kun gælder de, der er medlemmer af vores fagforening. Det betyder også, at hvis man ikke ønsker at være en del af fællesskabet – bl.a. at betale kontingent til en rigtig fagforening – så har det nogle konsekvenser. Det er et valg, man træffer, og fravælger man medlemskabet, så kan man selvfølgelig ikke være sikker på at få del i overenskomstens goder, fastslår John Dybart.

Relaterede nyheder