Råd og svar:

Satser

Hvert år reguleres satserne for forskellige ydelser, blandt andet dagpenge, sygedagpenge, flexydelse og efterløn.

Her kan du se satser for 2024.

Se satser her

Dagpengesatser

Fuldtidsforsikret

20.359 kr. pr. måned

Deltidsforsikret

13.573 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (med forsørgelsespligt)

16.694 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (uden forsørgelsespligt)                            

14.557 kr. pr. måned

Efterløn

Fuldtidsforsikret (91%-sats)

18.527 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikret (100%-sats)   

20.359 kr. pr. måned

Sygedagpenge

Højeste sygedagpengebeløb          4.695 kr. pr. uge

Barselsdagpenge

Ved barsel og pasning af syge børn                          4.695 kr. pr. uge

Flexydelse mv.

Flexydelse 100%

244.140 kr. pr. år

Flexydelse 91% 222.168 kr. pr. år
Førtidspension og seniorpension enlige (efter nye regler) 20.370 kr. pr. måned
Førtidspension og seniorpension gift/samlevende (efter nye regler)    17.315 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse - forsørgere

16.382 kr. pr. måned

Revalideringsydelse - over 30 år                

20.373 kr. pr. måned

Tidlig Pension (Arne-Pension) gift/samlevende

14.456 kr. pr. måned

Tidlig Pension (Arne-Pension) enlige

14.456 kr. pr. måned

Folkepension

   Enlig Gift/samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat 6.928 kr. 6.928 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 8.016 kr. 4.102 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat    14.944 kr. 11.030 kr.
Ældrecheck pr. år før skat 19.900 kr. 19.900 kr. til hver
Formuegrænse 99.200 kr.     99.200 til sammen

Kørselsfradrag

 År

Sats for kørsel ml. 25-120 km

Sats for kørsel over 120 km

2023

2,19 kr. pr. km

1,10 kr. pr. km (2,23 kr. i yderkommuner)

2024

2,23 kr. pr. km 

1,12 kr. pr. km (2,23 kr. i yderkommuner)

Her kan du læse mere om kørselsfradraget

Skattefri befordringsgodtgørelse
Skattefri befordringsgodtgørelse er noget andet end kørselsfradraget. Det kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil eller et andet transportmiddel. 

Hvis du kører erhvervsmæssig på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul, er satsen næste år 0,62 kr.

Her er satserne for befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil

År 

For de første 20.000 km

Sats for kørsel over 20.000 km

2023

3,73 kr. pr. km

2,19 kr. pr. km

2024

3,79 kr. pr. km

2,23 kr. pr. km

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til satserne.

Vælg fagforening