Medlemsfordele:

Socialrådgiver

Serviceforbundets socialrådgiverordning kan hjælpe dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade.

Hjælp ved arbejdsskade

Sygedagpengesager

Førtidspension og fleksjob

Når du er medlem af Serviceforbundet, kan du få hjælp og rådgivning, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke. 

Vi hjælper med arbejdsskadesager og sygedagpenge, fleksjob og andre sociale sager og problemstillinger.

Din fagforening kan rådgive dig. Kontakt fagforeningen på telefon 70 15 04 00. 

Du kan også få hjælp af Serviceforbundets socialrådgiverordning: 

Socialrådgiverordning

Hjælp ved arbejdsskader, sygdom, fleksjob og pension
Hvis du får en arbejdsskade og skal søge erstatning, er socialrådgiver Torben Krüger klar til at hjælpe dig i tæt samarbejde med dygtige advokater.
Torben hjælper også, hvis du bliver langtidssyg og skal i kontakt med kommunen. Han er ekspert med mange års erfaring i sygedagpenge, fleksjob, revalidering, førtidspension og andre sociale spørgsmål.

Almindelige spørgsmål til socialrådgiverne

FULDMAGT TIL ARBEJDSSKADESAGER

Fuldmagt til arbejdsskadesager

Vi skal bruge en fuldmagt til at behandle din sag.

Med fuldmagten giver du os ret til at indhente aktindsigt, fremsende bemærkninger og anke en eventuel afgørelse på vegne af dig. Kommer du i tvivl om noget, når du udfylder fuldmagten, så ring til vores socialrådgiver på på telefon 70 15 04 00

Gå ind på AES.dk

Vælg Se sag
Klik på knappen Log på Se Sag
Under fanen Blanketter finder du Fuldmagt

Når du udfylder fuldmagten, skal du skal oplyse følgende:

  • Navn
  • AES sagsnummer
  • Navn/Virksomhed der får fuldmagt: Serviceforbundet
  • Afdeling: skal ikke udfyldes
  • Adresse: Ramsingsvej 30
  • Postnummer: 2500
  • By: Valby
  • Fuldmagtshavers reference nummer: Dit eget cpr.nr.
  • Jeg giver fuldmagt til: Vælg kode 21

Klik herefter på Send

FULDMAGT TIL SYGEDAGPENGESAGER OG ANDRE SOCIALE SAGER

Fuldmagt til sygedagpengesager og andre sociale sager

Vi skal bruge en fuldmagt til at behandle din sag.

Med fuldmagten giver du os ret til at indhente aktindsigt, fremsende bemærkninger og anke en eventuel afgørelse på vegne af dig. Kommer du i tvivl om noget, når du udfylder fuldmagten, så ring til vores socialrådgiver på på telefon 70 15 04 00

Hent fuldmagt til sygedagpengesager og andre sociale sager her 

Nyheder om socialrådgivere

Bliv medlem i dag

Meld dig ind nu, og få adgang til hjælp og rådgivning fra socialrådgivere.

Vælg fagforening