17. jan. 2024

Har dit barn et fritidsjob? Få styr på reglerne

Det er vigtigt, at du hjælper dit barn med at passe på sig selv i et fritidsjob. Der er en lang række regler, men nogle arbejdsgivere er ikke så gode til at overholde reglerne.

Faglig
Billede til nyheden Har dit barn et fritidsjob? Få styr på reglerne
Der findes en række regler for børn, der har fritidsjob. Foto: Shutterstock

Når dit barn får et fritidsjob, er det en ny og spændende verden, der åbner sig. Tænk at tjene sine egne penge. 

For børn under 18 år er der mange regler for arbejdet, som adskiller sig fra det, der gælder for voksne på arbejdsmarkedet. Nogle af reglerne er lovbestemte, andre er overenskomstbestemte. Men fælles for reglerne er, at de skal beskytte dit barn.

Det er en rigtig god idé, at du som forælder sætter dig ind i reglerne om dit barns erhvervsarbejde. Ikke alene kan dit barn blive snydt i forhold til løn, ferie, sygdom, fyring og arbejdstid. Hvad værre er, at dit barn kan komme til skade, hvis arbejdsgiveren ser stort på reglerne for omgang med blandt andet maskiner, alkohol og kemikalier.

Vær også opmærksom på, at børn under 18 år som hovedregel skal være under tilsyn af en person, der er fyldt 18 år, og som har den nødvendige indsigt i arbejdet.

For børn og unge under 18 år er supermarkeder det typiske arbejdssted. Omkring en tredjedel af alle fritidsjob er her. Grillbarer og omdeling af aviser er andre arbejdssteder. 

Der er aldersmæssige hovedkriterier

Børn og unge på arbejdsmarkedet deles grundlæggende op i følgende aldersgrupper:

 • Under 13 år
 • 13-14 år
 • 15-17-årige, som stadig går i grundskole
 • 15-17 år, som ikke længere går i grundskole

Jo yngre, barnet er, jo skrappere er reglerne. 

Her er de overordnede regler for børn, som ikke er fyldt 13 år

Udgangspunktet er, at børn i Danmark, som er under 13 år, ikke må udføre erhvervsarbejde. Der er dog mulighed for at give dispensation, hvis barnet skal medvirke i en film, teaterforestilling, sportsaktiviteter eller lignende.

Her kan du se mere om at søge dispensation hos politiet.

Her er de overordnede regler for børn, som er 13 og 14 år

13-14-årige må højst arbejde 2 timer på skoledage og syv timer på fridage ifølge Arbejdstilsynet. Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i uger, hvor der er helt skolefri.

Her er de overordnede regler for børn, som er mellem 15 og 17 år og stadig går i grundskole

15-17-årige, der stadig går i grundskole, må højst arbejde 2 timer på skoledage og 8 timer på fridage ifølge Arbejdstilsynet. Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 40 timer i uger, hvor der er helt skolefri.

Her er de overordnede regler for børn, som er mellem 15 og 17 år og ikke går i grundskole

Arbejdstiden for 15-17-årige, der ikke længere går i grundskole, må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der arbejder i samme fag ifølge Arbejdstilsynet. Arbejdstiden må dog aldrig overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen.

Dit barn er godt beskyttet, hvis reglerne overholdes
Der er et stort regelsæt for børn og unges arbejde. Derfor skal dit barn ikke lade sig byde hvad som helst. 

Her er noget af det, der er regler om:

 • Arbejdstid og hviletid
 • Alene på job
 • Alkohol på job
 • Løft og skub
 • Kemikalier
 • Maskiner

Du kan melde dit barn ind i fagforeningen
Dit barn under 18 år kan ofte blive medlem af den fagforening, der organiserer netop det fag, som barnet arbejder i. Ofte er det til et langt lavere kontingent end for voksne. 

Du kan se mere hos Jobpatruljen

Jobpatruljen er navnet på en årlig indsats indenfor unges ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø. Ordningen blev etableret i 1979. Hvert år besøger Jobpatruljen fra starten af uge 27 og hen over sommeren omkring 10.000 virksomheder for at tjekke, om løn- og arbejdsvilkår overholdes.

Patruljen finder mange fejl, blandt andet: 

 • unge, der løfter alt for meget
 • unge, der arbejder alene
 • unge, der selv skal finde afløser ved sygdom
 • unge, der får mangelfuld eller ingen instruktion i at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Jobpatruljen administreres af HK og 3F med støtte fra en lang række andre forbund i fagbevægelsen.

Få hjælp på hjemmesiden
Jobpatruljen har en hjemmeside med information om fritidsjob. Her kan du få svar på en lang række spørgsmål om blandt andet løn og arbejdsvilkår. 

Jobpatruljen har også en hotline til akutte spørgsmål og udgiver også en guide til fritidsjob.

Søger dit barn et fritidsjob, kan I gå ind på portalen fritidsjob.dk

Relaterede nyheder