A-kasse

Vi samarbejder med Min A-kasse. 
Hvis du bruger indmeldelsesblanketten her og krydser af i, at du også vil være medlem af a-kassen, så er det Min A-kasse, du bliver medlem af.

Du kan læse mere om Min A-kasse her:

https://www.min-a-kasse.dk/

og her:

https://www.serviceforbundet.dk/A-kasse/EfterFusion/Fusionsinfo.aspx

Ledighed

Selvom du er i arbejde og ikke umiddelbart har udsigt til at få brug for a-kassens gode hjælp og bistand, kan du stadig komme i situationer, hvor du alligevel kan få brug for a-kassens hjælp.

Dagpengesystemet fungerer som en forsikring, hvis du skulle miste dit arbejde.  Det kan derfor godt betale sig at melde sig ind i a-kassen, så snart du får et arbejde, så er du allerede godt på vej til at sikre dig i fremtiden, hvis du skulle blive ledig.

Ligesom ved andre forsikringer er der forskellige betingelser, der skal være opfyldt, før du kan få dagpenge. Vi hjælper dig igennem dette forløb, som formentlig både er nyt og uvant for dig.

Få mere information her om, hvad du rent praktisk skal gøre, hvis du mister dit arbejde og skal søge dagpenge. 

Du kan også ringe til Min A-kasse på 7012 3782 eller skrive til minakasse@minakasse.dk.

Hvis du skal have fat i Medlemsafdelingen, kan du også skrive direkte til sefmedlem@minakasse.dk.

Hvis du har spørgsmål vedr. ledighed, efterløn, ferie, eller måske direkte til en konkret sag, så kan du skrive til sef@minakasse.dk.

Vigtige Nyheder

Serviceforbundet bakker op om sympatikonflikt

Centralorganisationen af 2010 (CO10) har den 9. juni 2017 bedt centralorganisationerne og de tilsluttede medlemsorganisationer, herunder...

Læs mere her