OK24 – offentlige overenskomstforhandlinger

Her kan du læse mere om overenskomstforhandlingerne for staten, regionerne og kommunerne.

I 2024 blev alle offentligt ansattes overenskomster fornyet. Det vil sige, at hvis du er ansat inden for staten, regionerne eller kommunerne, så har du fået ny overenskomst. Det var din fagforening eller hovedorganisation, der forhandlede for at sikre din løn, din pension, ferie- og fridage og ordentlige arbejdsvilkår gennem aftaler med arbejdsgiverne. Du kan læse mere om forløbet før, under og efter forhandlingerne nedenfor.

OK24-forløbet

Forår-sommer 2023: Indsamling af krav
Midt-december 2023: Parterne udveksler krav
Februar-marts 2024: Forhandlinger
Marts-april 2024: Urafstemning om forhandlingsresultatet blandt medlemmerne
1. april 2024: Den nye overenskomst træder i kraft, hvis medlemmerne stemmer ja

 

Hvilke grupper under Serviceforbundet forhandler?

Det statslige område

 • Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommisionering
 • Kantineledere
 • Lodsmedhjælpere
 • Tandteknikere – Håndværkeroverenskomsten
 • Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU
 • Konsulenter, forbundssekretærer og projektsekretærer
 • Vagtfunktionærer
 • Tjenestemænd
 • Radiotelegrafister
 • Jordbrugskontrollører
 • Tilsynsfunktionærer ved Eksportautoriserede slagterier
 • Fængselslærere, pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen
 • FAKK Tjenestemand
 • FAKK Tjenestemandslignende
 • FAKK Overenskomstansatte
 • Kirketjenere Tjenestemand
 • Kirketjenere Overenskomstansatte


Det regionale område

 • Ørepropteknikere og frisører – Håndværkeroverenskomsten

 

Det kommunale område

 • Sikkerhedsmedarbejdere ved kommunale lufthavne samt ejendomsfunktionærer, museumsbetjente og tilsynsførende i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune
 • Tandteknikere – Håndværkeroverenskomsten

 

Det private område

 • Veterinærsygeplejerskernes Fagforening
 • Kliniske tandteknikere ved LKT
 • Inseminører ved Hatting

Ikke medlem?

Få penge ved strejke eller lockout. Meld dig ind inden 1. marts 2024 for at sikre dig konfliktunderstøttelse, hvis der kommer konflikt.

Har vi dine oplysninger?

Ved overenskomstforhandlinger er det ekstra vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger på dig som medlem. Både når du skal stemme om din nye overenskomst og i tilfælde af konflikt. Tjek på Min side, om dine oplysninger er korrekte.

OK Ordbog

Bliv klogere på de forskellige begreber i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Konflikt

Få svar på dine spørgsmål om konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Urafstemning

Få svar på dine spørgsmål om urafstemning i forbindelse med overenskomstforhandlinger.