Betalingsservice Tilmelding

Hvis du vil undgå at skulle huske på betaling af din kontingent hver måned, er det en god idé at melde betalingen til Betalingsservice. Du kan lave tilmeldingen direkte i din netbank, eller du kan kontakte din bank, som kan tilmelde betalingen for dig. 

Du skal oplyse:

Nets/PBS-nummer: 04969367

Debitor gruppenummer: 00001

Kundenummer: Dit medlemsnummer

Du kan først tilmelde dig til Betalingsservice, når du er blevet endeligt indmeldt og har fået brev fra vores Medlemsservice. Dit medlemsnummer vil fremgå af brevet.

Hvis du har glemt dit medlemsnummer, kan du logge på Selvbetjeningen i Min A-kasse, hvor det vil fremgå.

Du kan også bruge nedenstående tilmeldingsblanket, hvis du selv vil tilmelde din kontingent til Betalingsservice. Du skal bare skrive dit cpr. nr., registrerings- og kontonr. og medlemsnummer og derefter krydse af i, at du har læst og accepteret reglerne og trykke tilmeld.

Hvis du har brug for mere information, kan du altid ringe til Medlemsservice på 7012 3782 eller skrive en mail til sefmedlem@minakasse.dk.  

Vigtige Nyheder

Serviceforbundet bakker op om sympatikonflikt

Centralorganisationen af 2010 (CO10) har den 9. juni 2017 bedt centralorganisationerne og de tilsluttede medlemsorganisationer, herunder...

Læs mere her