Om Forbundet

Serviceforbundet er stiftet den 8. oktober 1911 og er medlem af LO.

Vi består af 11 landssammenslutninger, som repræsenter en eller flere fagområder på det danske arbejdsmarked. Hver enkelt landssammenslutning er organiseret i en eller flere afdelinger. Enten branche- eller geografisk inddelt. Alle, der er beskæftiget inden for forbundets fagområder, kan optages i den relevante landssammenslutning.

Serviceforbundets vigtigste opgave er, at bistå landssammenslutningerne ved overenskomstforhandlinger og i fagretslige sager. Herudover varetager vi en lang række arbejdsmarkedspolitiske opgaver.

Serviceforbundet varetager også en lang række administrative opgaver for landssammenslutninger og afdelinger; herunder opkrævning af kontingent, registrering af medlemsskaber og administration af IT. Desuden administrerer vi Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløshedskasse (FSA).

Serviceforbundet har regionskontorer i Odense, Esbjerg, Århus og Aalborg.

Vigtige Nyheder

Politikerne skal træde i karakter og skabe et ligeværdigt uddannelsessystem

Debatindlæg i Altinget i dag - af Bo Kjærulf Formand for Ejendomsfunktionærernes Fagforening og for Hvidovre...

Læs mere her