Persondatapolitik for ikke-medlemmer

Serviceforbundet – Sådan behandler vi personoplysninger om dig, hvis du ikke er medlem hos os

Serviceforbundet er en faglig organisation med medlemsorganisationer.

I nogle tilfælde modtager og opbevarer vi personoplysninger om dig, selvom du ikke er medlem hos os. Serviceforbundet er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi har modtaget om dig.

Denne persondatapolitik omhandler det tilfælde, hvor du har data registreret hos Serviceforbundet uden at være medlem. Nedenfor kan du læse om behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Serviceforbundet

Ramsingsvej 30

2500 Valby

CVR-nr. 31014913

Telefon: 70 150 400

Mail: service@forbundet.dk

Derfor modtager vi dine personoplysninger
Vi kan modtage dine personoplysning af mange forskellige årsager. Nedenfor er beskrevet eksempler på, hvorfor vi kan modtage data om dig.

Du gæsteregistrerer i forbindelse med et møde
Hvis du gæsteregistrerer dig på Ramsingsvej 30, vil dit navn blive registreret i en mail hos din mødevært. Mailen slettes senest efter 6 måneder.

Du har kontaktet os for at få mere information eller har brug for hjælp til indmeldelsen
Hvis du ikke er medlem og ønsker information om os, så sender vi information til dig og sletter senest oplysningerne om dig 6 måneder efter din henvendelse.

Hvis du har brug for hjælp til indmeldelsen, kontakter vi dig.

Du indgår som vidne i en faglig eller social sag
For vores medlemmer varetager vi faglige og sociale sager. Du kan indgå som vidne i en sådan sag og vil derfor fremgå med navn, kontaktoplysninger og arbejdsgiver.

Du har udfyldt en blanket på vores hjemmeside
På vores hjemmeside har vi en række blanketter til eksempelvis tilmelding til gå hjem-møde, anmeldelse af tillidshverv og anmodning om refusion. Blanketterne kan udfyldes og indsendes, selvom du ikke er medlem. Når vi har modtaget dine oplysninger, tager vi stilling til, om vi skal anvende dine oplysninger.

Hvis din anmodning imødekommes, opbevarer vi dine oplysninger jf. bogføringslovens regler eller maksimalt i 5 år. Hvis anmodningen ikke imødekommes, sletter vi dine oplysninger senest 6 måneder efter modtagelsen. Har du ved en fejl sendt os dine oplysninger i en blanket, sletter vi dine oplysninger senest efter 6 måneder.

Hvilke oplysninger er vigtige for os?
Afhængig af, hvilke oplysninger du giver os, vil de oplysninger, vi behandler og opbevarer, typisk være:

 • Kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • Cpr-nummer (hvis der udbetales godtgørelse, der skal indberettes til SKAT)
 • Arbejdsplads, hvis du oplyser os, hvor du arbejder
 • Bank-/kontooplysninger, hvis vi skal foretage udbetalinger til dig, eksempelvis i forbindelse med kurser, eller hvis du har bedt os om at tilmelde dig Betalingsservice
 • Tillidshverv, eksempelvis hvis du er arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads

Vi bruger personoplysningerne til at levere en service eller opfylde en aftale
Vi skal kunne

 • Sagsbehandle din henvendelse
 • Yde juridisk bistand i fagretlige og sociale sager til vores medlemmer
 • Udbetale refusion og godtgørelse samt indberette til SKAT
 • Tilmelde dig arrangementer og møder
 • Anmelde tillidshverv til arbejdsgiver/arbejdsgiverforening
 • Sende dig materiale, du har anmodet om
 • Kontakte dig for at hjælpe dig med at blive meldt ind

Sådan behandler vi dine oplysninger
Hvis behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at overholde de arbejdsretlige forpligtelser, så har det hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Hvis behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at kunne fastlægge eller stille et retskrav, så har det hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f samt § 11, stk. 2, om CPR-numre.

Du bliver nogle gange bedt om samtykke
Typisk har du givet samtykke til, at vi sender dig materiale. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Hvem giver vi dine personoplysninger til?
Vi giver dine personoplysninger videre til udvalgte samarbejdspartnere for at kunne levere dig eller vores medlemmer en service eller overholde en aftale:

Vi leverer for eksempler til:

 • Vores databehandlere
 • Offentlige myndigheder
 • Arbejdsgiver og arbejdsgiverforening i forbindelse med anmeldelse af tillidshverv

Hvem modtager vi personoplysninger fra?
I nogle tilfælde modtager vi personoplysninger om dig fra andre. Det drejer sig typisk om oplysninger

 • fra dine kolleger/tillidsvalgte om resultat af valg til tillidshverv på din arbejdsplads, hvis du er blevet valgt, eller du fratræder et tillidshverv
 • fra vores medlemmer i faglige og sociale sager, hvor du kan indgå som vidne
 • kampagne, hvor en ven/kollega kan anbefale dig et medlemskab i en af fagforeningerne i Serviceforbundet

Vi bruger herudover forskellige databehandlere blandt andet i forbindelse med levering af IT-support.

Du kan altid henvende dig til os for at få at vide, hvilke oplysninger vi har modtaget om dig.

Sådan opbevarer og sletter vi dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares, så længe vi har et sagligt formål med at anvende og opbevare dem.

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt senest 6 måneder efter din henvendelse. Hvis dine oplysninger anvendes, f.eks. til en udbetaling, opbevares dine oplysninger jf. bogføringsloven.

Hvis dine oplysninger indgår i en fagligretlig eller social sag, vil oplysningerne som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet. For arbejdsskadesager er det dog 30 år.

Sletning efter 10 år vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, så oplysninger slettes før eller efter de 10 år. Det sker, hvis der er saglige og tilstrækkeligt nødvendige grunde til enten at slette før eller at have oplysningerne efter de 10 år.

Du har ret til at se, hvilke oplysninger vi har

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. Kontakt os, hvis du ønsker det.

Ret til berigtigelse af oplysninger (rettelse)
Oplever du, at vi har forkerte oplysninger om dig, har du selvfølgelig ret til at få dem rettet. Du har også ret til at supplere med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og opdaterede.

Ret til at få slettet oplysninger
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det kan for eksempel være relevant, hvis du ikke længere er medlem hos os, og vi ikke har nogen saglig grund til at opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e og f. 
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til begrænsning af behandlingen af personoplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at tage dine data med dig, hvis særlige betingelser er opfyldt
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Hvis du vil klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til dataforordningens bestemmelser. Kontaktinformationer på Datatilsynet finder du på www.datatilsynet.dk.

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Serviceforbundet
Ramsingsvej 30
2500 Valby
CVR-nr. 31014913
Telefon: 70 150 400
Mail: service@forbundet.dk