Medlemsfordele: Forsikringer

Gruppelivsforsikring

Som medlem af Serviceforbundet er du automatisk dækket af en gruppelivsforsikring, som sikrer dine efterladte en sum penge, når du dør.

Hvad er en gruppelivsforsikring?

Gruppelivsforsikringen sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du dør. Efterlader du dig børn under 21 år, vil udbetalingen blive forhøjet.

Det er en solidarisk forsikring, hvor alle i fagforeningen betaler det samme uanset alder og helbred. 

Hvornår er jeg dækket af en gruppelivsforsikring?

Når du optages som medlem af en fagforening under Serviceforbundet, er du dækket af forsikringen. Dit kontingent indeholder et lille beløb, som er gruppelivsforsikringen.  

Hvem får pengene, hvis jeg dør?

Dør du inden folkepensionsalderen, udbetaler Alka erstatning til dine nærmeste pårørende. 

Pengene udbetales til dine efterladte efter denne rangorden:  

  1. Ægtefælle eller registreret partner

  2. Samlever

  3. Livsarvinger, som er dine børn, børnebørn og deres børn

  4. Efter testamente

  5. Efter arveloven

Du kan lave om på denne rækkefølge. Det kræver en begunstigelseserklæring. 

Hvis du for eksempel ønsker, at hovedsummen skal udbetales til andre eller skal deles mellem flere personer, skal du indsende en begunstigelseserklæring til Alka.

Ved død efter folkepensionsalderen, udbetaler Alka penge til dækning af udgifter til begravelsen og ellers til boet.

Hvordan skal mine efterladte bede om erstatning?

Dine efterladte skal kontakte din lokale afdeling i fagforeningen. Her får de at vide, hvad de skal gøre for at få erstatningen. 

Læs mere om gruppelivsforsikringen, og hvordan du er sikret

Bliv medlem i dag

Meld dig ind nu, og spar penge på dine forsikringer.

Vælg fagforening