11. dec. 2019

Du skal tage imod den hjælp, du kan få

Heidi Krogsgaard har netop fået tilkendt revalidering. Det betyder, at hun nu går i gang med at læse til socialrådgiver. Hendes råd er: Hold dig ikke tilbage med at bede om hjælp, og sørg for at dokumentere alt.

Social
Billede til nyheden Du skal tage imod den hjælp, du kan få
Heidi Krogsgaard har fået hjælp af fagforeningen til at søge revalidering. Det har hun fået, og planen er at søge ind på socialrådgiveruddannelsen

- Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle komme i den situation, hvor jeg var nødt til at få hjælp. Men det er ingen skam at gå til sin fagforening, og vi har jo betalt for det, siger Heidi Krogsgaard.

Den 45-årige frisør har været igennem en proces, hvor hun måtte indse, at hun ikke kom tilbage til sit fag. Hun måtte finde noget, der ikke belastede arm, skulder og nakke på samme måde som frisørfaget.  

Drømmen om at blive socialrådgiver begyndte at tage form, men kun få får tilkendt revalidering. Så chancerne var ikke store. Det kan socialrådgiver i Serviceforbundet, Torben Krüger, tale med om.

- Desværre er det sådan, at kommunerne er meget tilbageholdende med at give revalidering. Det måtte jeg fortælle Heidi, men hun ville gerne forfølge muligheden, selvom den var lille. Mit job går jo ud på at skabe gode resultater, og jeg er så glad på hendes vegne over, at det lykkedes, siger Torben Krüger.

Man går alt for længe med sin lidelse
Heidi Krogsgaard havde i en årrække haft stigende problemer med sin højre skulder. Men som så mange andre gik hun alt for længe med smerterne uden at gøre noget ved det.

- Til sidst blev det så slemt, at jeg måtte sygemelde mig. Jeg kunne ikke arbejde, og jeg kunne ikke sove om natten, fordi jeg havde ondt. Så fulgte en periode med delvis sygemelding og fuldtidssygemelding igen, indtil lægen konstaterede, at min lidelse var kronisk, og jeg måtte erkende, at jeg ikke kunne holde til jobbet som frisør, fortæller Heidi Krogsgaard.

- Men hvad skal man så? Mange ufaglærte job er jo tunge og belastende for kroppen. Derfor var det nødvendigt for mig at finde noget, jeg også på længere sigt kunne klare. Så jeg ledte efter en uddannelse, som havde nogle helt andre arbejdsstillinger end frisørfaget.

Alle muligheder skal være udtømt
For at komme i betragtning til revalidering skal man have udtømt alle muligheder og have dokumentationen i orden. Det kræver mange undersøgelser og samtaler, blandt andet for at udelukke forskellige ting.

- Du kan lige så godt indse fra starten, at alt skal dokumenteres. Jeg blev for eksempel behandlet med blokader. På klinikken blev jeg røntgenfotograferet og scannet, og billederne med en uddybende forklaring på, at min skulder aldrig ville blive normal igen, indgik i det materiale, der lå til grund for ansøgningen om revalidering, siger Heidi Krogsgaard.

- Man skal også møde op til de undersøgelser, de forlanger. For sådan er systemet, og jo mere dokumentation og afklaring, jo hurtigere går sagsbehandlingen.

Brug Falck Healthcare
Heidi Krogsgaard anbefaler også at bruge Falck Healthcare.

- Som en del af medlemskabet af fagforeningen har vi mulighed for at bruge den psykologiske rådgivning hos Falck Healthcare. Det var ikke, fordi jeg var psykisk nedbrudt. Men jeg havde brug for at få talt nogle ting igennem med en, som kunne stille de rigtig spørgsmål til mig, og som kunne hjælpe mig på vej i en række overvejelser.

- Jeg bekymrede mig meget om min fremtid. Som 45-årig har jeg jo mange år tilbage på arbejdsmarkedet, og jeg har forladt et job og en arbejdsplads, som jeg holdt af. Man står lidt i en livskrise, og man skal hente alt den hjælp, der er mulighed for. Det råd vil jeg i hvert fald give til andre, siger Heidi Krogsgaard.  

Du skal have en kompetent person ved din side
Serviceforbundets socialrådgiver tog nogle gange turen til Nordjylland, hvor Heidi bor. Heidi Krogsgaard havde brug for hjælp til samtalerne med jobcentret.

- Jeg havde socialrådgiver Torben Krüger med til nogle af møderne med jobcentret. Han fik fuldmagt til at behandle min sag. Det betyder, at han ikke alene var bisidder til møderne, men kunne være en aktiv deltager på møderne.

- Det var slet ikke, fordi sagsbehandleren på jobcentret var negativ og modarbejdede mig. Men der er en masse regler, de skal følge, og det kan være svært at forstå det hele. Torben kunne stille de relevante spørgsmål og forklare det for mig.

- Jeg kunne også bruge Torben til at spørge til mine rettigheder. Jeg kunne spørge ham om noget af det, jeg ikke turde spørge om i jobcentret, og jeg kunne bede om at få forklaret det samme flere gange, fordi han jo udelukkende varetog min sag. Jeg kunne også tale med ham om en masse andet, der ikke direkte havde med sagen at gøre, men trænger sig på, når ens arbejdsliv ændrer sig.

Tillykke, du er bevilget revalidering
Heidi Krogsgaard endte med at få bevilget revalidering. Hun er lige gået i gang med at læse samfundsfag og skal læse psykolog og engelsk efter nytår, så hun har de niveauer, der skal til for at søge ind på uddannelse til socialrådgiver, hvor hun kan starte efter sommerferien i 2020. Hun er sikker på, at det er det helt rigtige for hende.

- På forhånd havde jeg talt om at blive socialrådgiver. Men jobcentret bad mig om at udarbejde ny en plan A og B, fordi de ikke ville bevilge revalidering i så lang tid, som uddannelsen til socialrådgiver tager. Så jeg lavede en plan A som pædagog og fandt en praktikplads, og en plan B som serviceøkonom, forklarer Heidi Krogsgaard.

- Men da der var gået et par uger, blev jeg ringet op af min sagsbehandler fra jobcentret. De havde vurderet, at de 2 uddannelser var for snævre i forhold til mine skånehensyn. Planen var jo, at jeg skulle uddanne mig til noget varigt. Så de tilbød, at jeg kunne få revalidering til socialrådgiveruddannelsen.

- Jeg synes, at jeg har været heldig. Det har været hårdt at skulle forlade mit fag. Det har været hårdt at have så ondt. Og det har været en opslidende proces med behandlingen af min sag. Men jeg er af natur stædig og optimistisk, og jeg har søgt og fået en masse kompetent hjælp. Så nu ser fremtiden lysere ud, slutter Heidi Krogsgaard.

Kort og godt om revalidering

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dem, som ikke længere kan varetage deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling. Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

For at få støtte til revalidering:

  • skal du have begrænsninger i arbejdsevnen
  • skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
  • må der ikke være andre tilbud, for eksempel efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som kan være et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om revalidering her 

Se mere

5 gode råd fra socialrådgiveren

Det er vanskeligt at blive godkendt til revalidering. Men det kan lade sig gøre. Hvis du tænker på at søge revalidering, så får du her 5 råd fra socialrådgiver i Serviceforbundet, Torben Krüger.

  • For at få revalidering skal din sygdom være varig og kronisk. Det betyder, at der ikke må være nogen mulighed for en forbedring af lidelsen.
  • Revalidering tages i brug, når der ikke er andre muligheder. Derfor skal du have lægelig dokumentation for alt.
  • Du skal lave en udførlig skriftlig ansøgning med en uddannelsesplan til jobcentret. Planen skal indeholde tidsangivelser for uddannelsen, og så skal den være realistisk og mulig at gennemføre for dig. Tænk blandt andet over din familiesituation - kan du få tid og ro til at læse, og er transporttiden til uddannelsesstedet realistisk?
  • Hvis du får afslag på din ansøgning, kan du anke afgørelsen. Du skal være forberedt på, at behandlingen af anken kan tage 8-10 måneder.
  • Brug din fagforening, så du får hjælp. Det er jo det, vi er her for.
Se mere

Kan jeg få efterløn, når jeg er i fleksjob?

Er du blevet visiteret til et fleksjob – og har ret til efterløn i din A-kasse, vil du kunne overføre efterlønnen til din kommune – og derved have ret til fleksydelse. Fleksydelse er efterlønsordning for personer i fleksjob. Når du bliver indstillet til fleksjob, skal du melde dig ud af A-kassen.

Du kan læse mere om reglerne på borger.dk

 

Hvad sker der, hvis jeg bliver arbejdsløs i et fleksjob?

Når du bliver indstillet til et fleksjob, eller du bliver ledig fra et fleksjob, har du ret til ledighedsydelse. Ledighedsydelse kræver, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du aktivt søger fleksjob.

Læs mere om ledighedsydelse på borger.dk

 

Kan jeg få seniorpension?

Opfylder du betingelserne, vil du kunne søge seniorpension seks år før din folkepensionsalder.

Nedsat arbejdsevne
For at få seniorpension skal du vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.
Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.
Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

År på arbejdsmarkedet
Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år for at få seniorpension.

Du skal vurderes af en læge
Den nye seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer.
Fra januar 2020 er det kommunerne, er skal stå for administration og tildeling af seniorpension. Derefter er aftalen, at tager ATP over. Det er endnu uvist, hvornår ATP er klar til at overtage opgaven.

Hvor meget får jeg i seniorpension?
Det beløb, du får i seniorpensionen, svarer til satserne for førtidspension.

Vær opmærksom på, Folketinget i 2023 forventes at ændre væsentligt på betingelserne for at få seniorpension, dels hvornår man kan få seniorpension, dels det beløb, man kan få udbetalt.

Kontakt socialrådgiveren, hvis du har spørgsmål.

Relaterede nyheder