20. jan. 2020

Nu må arbejdsgiverne leve op til deres ansvar

Overenskomstforhandlingerne bliver det helt store emne i starten af 2020. Vi vil gøre alt for at forhandle gode og attraktive overenskomster til medlemmerne.

Faglig
Billede til nyheden Nu må arbejdsgiverne leve op til deres ansvar
Serviceforbundets formand John Nielsen ser frem til et spændende år med overenskomstforhandlinger og politisk medvind.

2020 bliver uden tvivl et spændende og travlt år for alle de fagforbund, der skal forny deres overenskomst. De fleste skal have ny overenskomst 1. marts, nogle enkelte 1. april.

Det er altid interessant, når vi skal tage livtag med arbejdsgiverne. Overenskomstforhandlingerne skal helst ende med et kompromis, hvor begge parter får nogle indrømmelser.

Men jeg forventer, at arbejdsgiverne i år anerkender, at det går godt i samfundet i øjeblikket. De er nemlig altid meget hurtige i krisetider til at kræve tilbageholdenhed hos lønmodtagerne. Så i opgangstider må de levere.

Jeg ved, at de dygtige forhandlere i de enkelte fagforeninger vil gøre en kæmpe indsats for at skaffe et godt resultat hjem til medlemmerne. Og jeg har stor tiltro til, at de får forhandlet en aftale, som er god for medlemmerne.

Velkommen til de nye i familien
2019 blev året, hvor familien i Serviceforbundet voksede. Vi bød i juli 2019 velkommen til Plejefamiliernes Landsforening (PLF). Et meget spændende bekendtskab med en ny fagforening, som kæmper for at skaffe ordentlige forhold for familier med plejebørn, der af den ene eller den anden grund ikke kan bo hos deres mor og far.

Jeg er fuld af beundring for de familier, der tager et eller flere børn ind i deres egen familie i håbet om, at de kan gøre en stor forskel for de børn. Det må være et krævende arbejde, men også et meget tilfredsstillende arbejde, når missionen lykkes. Det er helt rimeligt, at plejefamilierne får samme vilkår som alle andre med en ordentlig løn, ret til ferie, pension osv. PLF gør et stort arbejde for at råbe politikerne op, og jeg ser frem til, at det lykkes at skabe ordnede forhold for plejefamilierne.

Fra 1. januar i år har vi også sagt velkommen til Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK) og Danmarks Kirketjenerforening. De 2 fagforeninger har valgt Serviceforbundet, fordi de her både får selvstændighed og fællesskab, og jeg er sikker på, at det bliver til gavn for deres medlemmer.

Når Serviceforbundet vokser, betyder det, at vi får en mere stabil drift, øget synlighed og større pondus, når vi skal snakke med politikere om udfordringer, der betyder noget for vores medlemmer.

Vi har politisk indflydelse
Hvad laver en formand egentlig? Ja, meget forskelligt faktisk. Men en af mine opgaver er fortsat at søge samarbejdsmuligheder med forskellige brancher. Det arbejde fortsætter også i 2020. Dels, fordi vi har meget at tilbyde mindre fagforeninger, dels fordi vi får flere muskler, jo større vi er.

Arbejdet med at påvirke politikerne er en af mine andre store opgaver. Nu har vi jo fået en regering, der burde være lidt mere lydhør over for vores ønsker, og det skal vi udnytte. Selv om det går godt i Danmark, er der stadig mange ting at tage fat på.

Der skal forbedringer til
Et af de allervigtigste områder er uddannelse af unge mennesker. Det kan ikke nytte noget at skære ned og tro, at det ikke betyder noget. Alle studerende uanset typen af uddannelse har krav på at få en uddannelse med kvalitet i. 

Jeg forventer, at vores socialdemokratiske regering prioriterer de unge mennesker, der vil tage en erhvervsuddannelse eller blive professionsbachelorer eller kandidater. Så de senere års nedskæringerne på uddannelserne hører forhåbentlig fortiden til.

Vi har også et problem med værdien af dagpengene, som bliver udhulet. Jeg har svært ved at se, at man skal straffes ekstra for at gå ledig. Mine mange år på arbejdsmarkedet har lært mig, at folk ønsker at arbejde. Det er bare ikke alle, der har lige let ved at få et nyt job, hvis de bliver opsagt, eller at blive ansat i et job, så snart de er færdige med en uddannelse. Og mindre at leve for skaber ikke større motivation til at søge job, kun større fattigdom og magtesløshed.

Jeg vil desuden fremhæve den nye seniorpension, som er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer. Hvordan det kommer til at foregå, med visitering til og administration af ordningen, vil vise sig, og vi vil følge udviklingen nøje.

Jeg forventer også, at regeringen kommer med den lovede model til tidlig folkepension, som skal gælde lønmodtagere, der er blevet nedslidte, og dem som har været længst tid på arbejdsmarkedet, fordi de typisk startede i en meget ung alder. Det bliver interessant at se, om der sker noget på det område i 2020.  

Brug din fagforening
Min nytårshilsen vil jeg slutte med en opfordring til, at du bruger din fagforening. Du kan blandt andet bruge hjemmesiden og nyhedsbrevene til at få information.

Jeg har mange dygtige kolleger, som sidder klar til at hjælpe. Der er intet, der er for småt, for dumt eller for ligegyldigt. Når du kontakter din fagforening, får du en ekspert, der forstår, hvad du taler om. Så tøv ikke med at tage kontakt.

Rigtig godt nytår.

Relaterede nyheder