15. feb. 2021

Må arbejdsgiveren hente referencer, når jeg søger job?

Når du søger nyt job, kan du blive bedt om referencer hos en tidligere arbejdsgiver. Efter en jobsamtale kan du blive spurgt, om arbejdsgiveren må kontakte din arbejdsgiver eller en tidligere arbejdsgiver. Men hvad må arbejdsgiveren spørge om?

Faglig
Billede til nyheden Må arbejdsgiveren hente referencer, når jeg søger job?
3 ud af 4 arbejdsgivere henter referencer hos tidligere arbejdsgiver. Men ved du, hvad de må spørge om?

Når du søger nyt job, kan du blive bedt om referencer hos en tidligere arbejdsgiver.

Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiveren kun må hente referencer, hvis du siger ja til det. Du er beskyttet af Databeskyttelsesloven.

Hvad vil der blive spurgt om?

Arbejdsgiveren skal fortælle dig, hvilken form for reference, der er tale om.

Du skal vide, om der alene vil blive indhentet oplysninger af neutral karakter som for eksempel dit ansættelsestidspunkt, dine arbejdsopgaver og lignende.

Du skal godkende, hvis arbejdsgiveren samtidig vil spørge til oplysninger af mere subjektiv karakter f.eks. dine faglige eller sociale kompetencer. Eller hvis der vil blive spurgt til oplysninger om strafbare forhold.

Det må arbejdsgiveren ikke spørge om

Din tidligere arbejdsgiver må ikke videregive oplysninger om dine private forhold. Det er ikke tilladt at fortælle om:

  • dine helbredsforhold
  • dine politiske holdninger
  • seksuelle forhold
  • væsentlige sociale problemer
  • misbrug af nydelsesmidler
  • strafbare forhold.

Kun hvis du giver et udtrykkeligt og specificeret samtykke, og der er et sagligt formål, kan der hentes denne form for oplysninger. Dog vil det aldrig være tilladt at indhente oplysninger om dine helbredsforhold.

Her er fakta om referencer

  • 73 procent af arbejdsgiverne trækker referencer hos tidligere chefer, kollegaer m.fl.
  • 54 procent trækker referencer, når der er én kandidat tilbage
  • 46 procent trækker referencer, når der er flere end én kandidat tilbage
  • 29 procent af arbejdsgiverne læser anbefalinger på Linkedin

Kilde: Ballisager rekrutteringsanalysen 2018

Se mere

Relaterede nyheder