06. okt. 2021

Genvalg til formand og næstformand og ændringer til vedtægterne

John Nielsen og Finn Johnsen blev genvalgt på forbundets kongres 6. oktober 2021. Vedtægterne blev ændret, så fagforeningernes suverænitet er præciseret, og muligheden for at optage medlemmer i atypiske ansættelser er skrevet ind.

Kongres
Billede til nyheden Genvalg til formand og næstformand og ændringer til vedtægterne
Serviceforbundets formand takker for valget. Foto: Stefan Cavalieri

John Nielsen takkede på begges vegne:

”Ingen kan stå alene. Derfor er vi begge 2 glade og stolte for fortsat at være en del af det stærke fællesskab og sammenhold, vi har i Serviceforbundet. Med valget følger en stor forpligtelse og vi vil gerne love jer, at vi vil arbejdet seriøst og hårdt for jer, for fællesskabet i Serviceforbundet og for den samlet fagbevægelse.”

”Da vi blev valgt ved sidste kongres, blev vi valgt på specielt 3 kongresmål, som skulle indfries i den 4-årige kongresperiode. Det lykkes os i fællesskab at indfri målene allerede efter 2 år,” fortsatte John Nielsen. ”Jeg kan ikke love jer, at vi om 2 år har indfriet vores mål, som er vedtaget på denne kongres, men jeg kan love jer, at Finn og jeg vil arbejde hårdt for at nå så langt, og nå så mange mål som muligt.”

Kongressen vedtog samtidig, at den anden næstformandspost forbliver vakant.

Ændringer af vedtægterne

Samarbejdet mellem Serviceforbundet og fagforeningerne går godt, fagforeningerne oplever at få en god service, og økonomien er sund. Det blev konkluderet på kongressen, der blev holdt 5. og 6. oktober 2021.

- Jeg er glad for det gode samarbejde, og jeg er sikker på, at det kan fortsætte i den nye kongresperiode, siger forbundsformand John Nielsen.

Præcisering af vedtægterne om selvstændighed

På kongressen blev vedtægterne ændret og præciseret. Det skete blandt andet på baggrund af ESL’s (Ejendomsfunktionærernes) beslutning om at forlade fællesskabet med udgangen af 2023.

- Vi har præciseret en række vedtægter, så vi i endnu højere grad kan servicere nuværende og kommende fagforeninger, der søger ind i fællesskabet. Det gør vi blandt andet ved at gøre præmisserne for fællesskabet helt tydelige. Der står nu i vedtægterne: ”Serviceforbundet er et fællesskab af små og mellemstore brancher/fagforeninger/forbund, der ønsker at bevare deres selvstændighed, suverænitet og profil”, forklarer John Nielsen.

Ændring af vedtægterne om atypiske ansættelser

Et andet område, som blev debatteret, var spørgsmålet om de atypiske ansættelser. Også det blev skrevet ind i de nye vedtægter.

- Kongressen besluttede, at vores vedtægter indeholder muligheden for at organisere atypiske ansættelser. Ordlyden blev således: Den enkelte fagforening kan herudover vælge at optage medlemmer indenfor beslægtede brancher, der arbejder i atypiske ansættelsesforhold, såsom semi-selvstændige, freelancere, platformsarbejdere, soloselvstændige m.v., siger John Nielsen.

Vedtaget ”Retning og Mål” og 3 Must-Wins

Kongressen vedtog programmet ”Retning og Mål 2021-2025 og herunder også de 3 Must-Wins:

#1 - Vi skal tiltrække nye fagforeninger til fællesskabet.

#2 - Vi skal organisere freelance og solo-selvstændige, platformsarbejdere med tilknytning til fagforeningerne.

#3 - Vi skal udvikle services, ydelser, systemer og værktøjer, som understøtter fagforeningernes virke.

Relaterede nyheder