07. dec. 2021

9 ting, som skal stå i din ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt er ikke bare et papir med dit og din arbejdsgivers navn. Den skal indeholde en række oplysninger, der er afgørende for, at du kender dine arbejdsforhold og rettigheder.

Faglig
Billede til nyheden 9 ting, som skal stå i din ansættelseskontrakt
Sørg for at få lavet en ansættelseskontrakt med de nødvendige informationer.

Før du sætter din underskrift på din ansættelseskontrakt, er det vigtigt, at du tjekker at din kontrakt indeholder følgende oplysninger:

  1. Dit og arbejdsgiverens navn og adresse
  2. Adressen på arbejdspladsens eller på stedet, hvorfra arbejdet primært udføres
  3. Din titel eller rang samt en jobbeskrivelse
  4. Tidspunktet for din ansættelse samt slutdato, hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse
  5. Dine rettigheder, når det kommer til betalt ferie – herunder også, om du får løn under ferie
  6. Varigheden af dit og arbejdsgiverens opsigelsesvarsel eller reglerne herom
  7. Den gældende eller aftalte løn, som du har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi, samt oplysning om udbetalingsterminer
  8. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
  9. Oplysning om, hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst, og i så fald hvilken overenskomst, der er tale om

Dette kan også være væsentligt

Andre væsentlige vilkår, som det kan give mening at indarbejde i ansættelseskontrakten, kan være aftale om 120-dages reglen, ordlyd i forhold til samtykke i henhold til persondataloven, aftale vedrørende firmabil eller biltillæg, rygepolitik, om medarbejderen kan påtage sig anden beskæftigelse under ansættelsesforholdet, konkurrence- og/eller kundeklausul, krav om ren straffeattest, tavshedspligt, loyalitetspligt m.fl.

Særligt, hvis du bliver forelagt ønske om kunde-, konkurrenceklausul eller andre lignende klausuler, bør du henvende dig til din fagforening. Det er nemlig meget begrænset, hvilke lønmodtagere, der kan pålægges den slags klausuler. Og i de få tilfælde, hvor det er muligt for arbejdsgiver, vil der skulle indgås separate og omfattende aftaler om det.

Er din kontrakt mangelfuld eller slet ikke udleveret senest en måned efter ansættelsens start, er der mulighed for at kræve en godtgørelse.

Hvis der sker ændringer i forhold til de arbejdsvilkår, der er nævnt i din kontrakt, skal du snarest muligt og senest en måned efter de nye vilkår er trådt i kraft have en ny ansættelseskontrakt.

Relaterede nyheder