18. jan. 2022

Formand: Det arbejder Serviceforbundet for i 2022

Formand for Serviceforbundet John Nielsen har udvalgt fire punkter fra den lange liste af områder, som Serviceforbundet arbejder for at påvirke på politisk plan til gavn for medlemmerne og de øvrige danske lønmodtagere.

Politik
Billede til nyheden Formand: Det arbejder Serviceforbundet for i 2022
Serviceforbundets formand talte blandt andet om atypiske ansættelser på forbundets kongres i efteråret 2021. Foto: Stefan Cavalieri

Fagbevægelsen står stærkt. Og fagbevægelsen står sammen. Det viser blandt andet de 21 trepartsaftaler, der er indgået siden coronaudbruddet i foråret 2020, som Fagbevægelsens Hovedorganisation – og heriblandt Serviceforbundet - er med i.

Det er til gavn for alle lønmodtagere og viser, at når det danske samfund står over for store udfordringer, der påvirker både arbejdsgivere, lønmodtagere og vores velfærd, er det helt essentielt, at fagbevægelsen er med til at finde løsninger. For når både fagbevægelsen, det politiske værk og arbejdsgiverne er med i en aftale, er det aftaler, der er bredt funderede og holder. Og når vi bliver indbudt til den slags forhandlinger, er det fordi, vi aldrig har stået stærkere.

Den styrke vil vi også bruge i det arbejde, der ligger foran os i 2022 og fremadrettet. Der er masser at tage fat på, men her følger 4 områder, Serviceforbundet har særligt fokus på i år:

  1. Ændringer i dagpengesystemet
  2. Arbejdsudbud
  3. EU-mindsteløn
  4. Atypiske ansættelser

Ændringer i dagpengesystemet
Det danske dagpengesystem er utidssvarende og har været det længe. Men dagpengemodtagerne bliver ikke mindre ledige, fordi dagpengesatsen bliver mindre værd, og vi skal sikre den solidaritet, der ligger i at flest muligt er medlem af en a-kasse.

Når regeringen har foreslået, at dagpengene skal hæves de første 3 måneder af ledigheden, ser vi derfor positivt på det, og vi har - sammen med de øvrige FH-forbund - selv været med til at foreslå, at dagpengene skal hæves i udspillet “Stop udhulingen”, fordi dagpengenes dækningsgrad falder år for år. I 2022 vil vi fortsætte med at arbejde målrettet for, at dagpengene bliver hævet til et mere acceptabelt niveau.

Arbejdsudbud
Serviceforbundet arbejder sammen med flere andre fagforeninger i FH på at stoppe erhvervslivets ide om at hente billigere arbejdskraft i lande uden for EU ved at sænke den såkaldte beløbsgrænse. Det vil være gift for det danske arbejdsmarked, hvis der hentes billig udenlandsk arbejdskraft fra 3. verdenslande. Og det giver ingen mening, når vi lige nu har 90.000 ledige herhjemme.

Sammen med 4 andre fagforeninger har vi udformet 20 forslag til at sikre mere arbejdskraft til det danske arbejdsmarked, så vi undgår at gå over åen efter vand. Der ligger et stort og vigtigt stykke arbejde foran os på dette område i 2022.

EU-mindsteløn
Vi har brugt de seneste 2 år på at påvirke debatten om EU-mindsteløn, og det vil fortsat være et vigtigt punkt på Serviceforbundet og FH’s dagsorden for 2022.

EU-Kommissionen smed med sit forslag om en fælleseuropæisk mindsteløn en bombe under den danske arbejdsmarkedsmodel. En 120 år gammel model, der har sikret lønfremgang, høj produktion, kvalificeret arbejdskraft og fredsommelige konflikter.

Men EU skal blande sig helt udenom danske lønninger. I stedet for at undergrave fagbevægelsen og de positive effekter, som er medført af et organiseret arbejdsmarked, vil vi arbejde på at udvide og styrke fagbevægelsen til gavn for arbejdstagere, arbejdsgivere og hele samfundet.

Atypiske ansættelser
Flere og flere bliver ansat på måder, som ikke er dækket af overenskomster og den danske model, og det giver grund til bekymring. 0-timekontrakter og platformsansættelser er kommet for at blive, og derfor bliver opgaven at sikre, at alle lønmodtagere får garantier og tryghed. Det har nemlig vist sig ikke at være givet, for de typer af ansættelser går under radaren på den danske model.

På Serviceforbundets kongres i efteråret blev det vedtaget, at de atypisk ansatte også kan få en plads i det faglige fællesskab. For lønmodtagere i atypiske ansættelser skal sikres de samme rettigheder, som Danmarks øvrige lønmodtagere nyder godt af. Det vil vi arbejde videre for sammen med den øvrige fagbevægelse i 2022 og fremadrettet.

Relaterede nyheder