19. jan. 2022

Må min arbejdsgiver spørge til mit alkoholforbrug?

Hvis din arbejdsgiver har mistanke om, at du er påvirket af alkohol, har arbejdsgiveren ret til at undersøge det. Dog skal den måde, det bliver gjort på, gerne være proportionel med problemet. Som kollega kan du også gøre noget.

Faglig
Billede til nyheden Må min arbejdsgiver spørge til mit alkoholforbrug?
Som kollega kan du også gøre noget for at hjælpe en kollega med et alkoholmisbrug. Foto: Shutterstock.

Hvis du tænker, at det nok går an at gå på arbejde og være påvirket af alkohol, skal du vide, at det kan få uheldige konsekvenser.

- For din arbejdsgiver har nemlig til ret til at indføre såkaldte kontrolforanstaltninger, der fx kan indbefatte, at du bliver bedt om at få taget en alkoholtest, hvis arbejdsgiveren har mistanke om, at du er påvirket. I den forstand har arbejdsgiver altså ret til at spørge til dit alkoholforbrug, fortæller advokat i Serviceforbundet Anders Dupont Dall.

- Og viser testen, at du er påvirket, kan det i sidste ende få ansættelsesretlige konsekvenser, siger han.

Ret til at kræve jævnlig alkoholtest
Arbejdsretten har med flere domme slået fast, at arbejdsgiver har ret til at kontrollere de ansatte – fx i forhold til alkohol. Netop fordi der har været en del af den slags retssager, har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) i 2010 lavet en aftale om kontrolforanstaltninger. Her bliver det beskrevet overordnet, hvor meget og hvordan arbejdsgiveren må kontrollere medarbejderne.

Eksempelvis må arbejdsgiveren gerne kræve, at medarbejderne jævnligt skal have taget en alkoholtest. Men der skal altså være en mening med galskaben. Hvis du kører store maskiner eller arbejder i master m.v., kan det give god mening. Hvis du har et kontorjob og er lidt langsom på tasterne en dag eller 2, vil det nok være for vidtgående at indføre en generel testning. Her må arbejdsgiver som udgangspunkt nøjes med at gribe ind, hvis hun eller han har begrundet mistanke. 

Kontrollen skal være proportional
Når arbejdsgiver vælger at tage kontrolforanstaltninger i brug, skal arbejdsgiveren altså overveje, om de specifikke foranstaltninger er nødvendige.

- Men fordi arbejdsgiver har ledelsesretten, skal vedkommende også sikre, at arbejdet bliver udført ordentligt, og værne om sine værdier. Vælger en arbejdsgiver at iværksætte kontrol, skal den være sagligt begrundet i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål. Kontrollen må heller ikke være krænkende eller give anledning til større ulemper. Kontrolforanstaltninger skal kort sagt være proportionale, altså have en balance mellem mål og midler, siger Anders Dupont Dall. 

Der bør være en alkoholpolitik
Når en arbejdsgiver vælger at indføre kontrol af medarbejderne, bør arbejdsgiveren informere sine medarbejdere om hvordan og hvorfor.

- Lønmodtagerne skal som udgangspunkt have at vide, hvorfor foranstaltningerne bliver taget i brug. Men derudover bør enhver arbejdsplads også have en alkoholpolitik, hvor medarbejderne bliver informeret klart og tydeligt om, hvad reglerne er på den pågældende arbejdsplads, før man overhovedet når dertil, siger Anders Dupont Dall.

Viser det sig, at man har et alkoholmisbrug, er det forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, om det giver anledning til en fyreseddel eller en henvisning til behandling.

- Men den gode arbejdsplads sikrer, at der er en kultur, hvor man hjælper hinanden, frem for at nå dertil, hvor der skal tages kontrol i brug.  Arbejdsgiver har en forpligtelse til at skabe en kultur, hvor man gerne må spørge til hinandens velbefindende, og hun eller han har også pligten til at lave en personalepolitik, hvor det fremgår, hvad man skal gøre som kollega, hvis man har mistanke om et misbrug.

Mener man som lønmodtager, at man er blevet eller bliver kontrolleret uden en god grund, kan man kræve, at ens sag bliver behandlet fagretligt. Er du i tvivl, kan du altid kontakte din fagforening.

 

Regler ved medicin- eller stofmisbrug

De samme regler om kontrolforanstaltninger gælder, hvis arbejdsgiver har mistanke om, at en medarbejder har et misbrug af stoffer eller medicin.

Se mere

Sådan kan du gøre som kollega

Er du bekymret for, om en kollega har et alkoholmisbrug, afhænger det af den specifikke situation, hvordan du eventuelt kan gøre noget ved det. Dog er det en svær situation, fordi din kollega måske slet ikke ønsker hjælp. Derfor er det vigtigt, at du griber opgaven an på den rigtige måde, og generelt skal du holde dig på din egen banehalvdel, siger Serviceforbundets socialrådgiver Torben Krüger og giver følgende råd:

  • Tal åbent om det, du ser. Fortæl om din bekymring og dine observationer.
  • Fortæl, hvad dine oplevelser gør ved dig, for eksempel i forhold til om du må tage over på vedkommendes arbejdsopgaver.
  • Henvis eventuelt til jeres leder eller en behandlingsinstitution.
  • Spørg ikke ind til, hvorfor problemet er opstået, medmindre du er sikker på, at jeres relation giver anledning til det – det er en professionel behandlers opgave at afdække årsagen.

Tag ikke samtalen, mens din kollega er fuld eller påvirket.

Se mere

Relaterede nyheder