24. jan. 2022

Nyt forlig: Godt nyt til pensionister og ledige. Dårligt nyt til nyuddannede

Fradrag for fagforening sættes op, dagpengene bliver højere, men falder for nyuddannede, og så skal pensionister ikke længere modregnes i pensionen, når de eller deres partner arbejder.

Politik
Billede til nyheden Nyt forlig: Godt nyt til pensionister og ledige. Dårligt nyt til nyuddannede
Der er nyt at tage stilling til både for unge og ældre, hvis forliget bliver vedtaget. Foto: Shutterstock

Nyt forlig på Christiansborg indeholder både noget godt og noget skidt for lønmodtagerne.

”Jeg er glad for, at fradrag for fagforeningskontingent sættes op fra 6.000 kroner om året til 7.000 kroner fra næste år,” siger John Nielsen, som er forbundsformand i Serviceforbundet. ”Det har været et stort ønske fra vores medlemmer.”

Det er planen, at fradraget skal hæves til 7.000 kroner fra 1. januar 2023.

Godt nyt til pensionister: Nu kan arbejde bedre betale sig
Er du på folkepension, førtidspension eller seniorpension vil du i fremtiden ikke længere får nedsat din pension, når din partner arbejder.

Det nye politisk forlig betyder, at modregningen i pensionen afskaffes.

”Vi er glade for, at modregningen afskaffes. Som fagforening kæmper vi for, at nedslidte og syge medlemmer skal få førtidspension eller seniorpension, og for mange har det været en overraskelse, at de fik mindre i pension, fordi deres partner arbejder. Det var utidssvarende, og derfor er vi glade for, at det bliver afskaffet,” siger forbundsformand John Nielsen. ”Før kunne ægtefællens overarbejde eller lønforhøjelse blive ædt op af modregning i pensionen. Det var ikke rimeligt.”

Forliget skal bidrage til, at flere seniorer og pensionister vil fortsætte med at arbejde, fordi det ikke længere går ud over partnerens pension. De nye regler skal nu vedtages af Folketinget, og det er planen, at de skal træde i kraft 1. januar 2023.

Det bliver også mere attraktivt at fortsætte med at arbejde helt eller delvist, når man blive folkepensionist, hvis man kan holde til det. Modregning af egen arbejdsindtægt afskaffes nemlig også. Hidtil er arbejdsindtægter over 122.004 kroner blevet modregnet i folkepensionen, men det skal også være slut fra 1. januar 2023.

Godt nyt til ledige: Dagpengene sættes op de første 3 måneder
I de første 3 måneder sættes dagpengene op med et nyt tillæg på op til 3.649 kroner om måneden, så dagpengene fremover bliver op til 23.000 kroner om måneden.

Kravet for at få det nye tillæg er, at du skal have været medlem af en a-kasse i de seneste 4 år og haft 2 års beskæftigelse inden for de seneste 3 år.

Det er planen, at de nye regler skal træde i kraft 1. oktober 2022.

Aftalepartierne er også enige om at forbedre fleksibiliteten i dagpengesystemet. Der skal tages større hensyn til, at ikke alle arbejder ligeligt fordelt på alle ugens hverdage. Arbejder man for eksempel i weekender eller har lange arbejdsdage, og holder man i stedet fri på en hverdag, skal man ikke modregnes ekstra i dagpenge.

"Jeg er rigtig glad for, at vi med denne aftale styrker trygheden for lønmodtagerne ved at hæve den maksimale dagpengesats. Mig bekendt, er det første gang siden 1970’erne, at vi investerer markant i vores dagpengesystem. Det har krævet prioritering, men det er afgørende, at vi har et trygt, attraktivt og solidarisk dagpengesystem, hvis vi skal fastholde en stor tilslutning til systemet. Færre kommer nu til at ligge vågen om natten og frygte for sin økonomi, hvis man en dag skulle risikere at miste sit arbejde," siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

 

Dårligt nyt til nyuddannede: Dagpengene sættes ned
Dagpengene sættes ned for dimittender, og dagpengeperioden forkortes til 1 år.

Når man er færdig med sin uddannelse og skal have dagpenge, får man en særlig lav dagpengesats, som hedder ”dimittendsatsen”. Nu bliver denne sats sat yderligere ned, og dagpengeperioden for nyuddannede nedsættes fra 2 år til 1 år.

Dimittendsatsen for ikke-forsørgere under 30 år sættes ned til 9.514 kroner pr. måned efter de første 3 måneders ledighed.
For ikke-forsørgere over 30 år nedsættes dimittendsatsen til 12.018 kroner pr. måned efter de første 3 måneders ledighed.

Dimittendsatsen for forsørgere ændres ikke.

Det er planen, at de nye regler skal træde i kraft 1. oktober 2022.

”Vi er meget kede af, at dagpengene forringes for dimittender. Det er helt sikkert ikke den rigtige vej til at få flere hurtigt i arbejde,” siger Finn Johnsen, som er næstformand i Serviceforbundet og formand for Min A-kasse. ”Denne forringelse vil ramme en del af vores nyuddannede. Jeg forstår ikke, hvorfor de nyuddannede skal betale prisen for, at dagpengene kan sættes op. Det er urimeligt. ”

Er du under uddannelse, må du fremover tjene 4.000 kroner mere om måneden, uden at det går ud over din SU eller fritagelse for at betale a-kassekontingent. Det kommer til at gælde fra 1. februar 2022.

Om forliget
Forliget er indgået af Regeringen, SF, DF, Radikale og Kristendemokraterne, som altså er enige og udgør et flertal i Folketinget.

Nu skal de forskellige forslag til behandling i folketingssalen, hvor de endeligt skal vedtages.

Regeringen er også enige med Radikale, SF og Kristendemokraterne om at sænke beløbsgrænsen for udenlandske ansatte udenfor Europa fra 445.000 kroner til 370.000 kroner om året. Men den del er DF ikke enige i, så derfor må Regeringen forhandle med de blå partier.

 

Relaterede nyheder